zwak – Bulgarian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot 6 Results  www.nato.int
  Azië, de NAVO en haar p...  
Het ontbreekt landen buiten het Euro-Atlantische gebied meestal aan multilaterale ervaring t.a.v. veiligheid en defensie. In het Azië-Pacific gebied bijvoorbeeld, waar de meeste van de nieuwe partners van de NAVO zich bevinden, is multilaterale veiligheidssamenwerking nog steeds zwak of zelfs helemaal afwezig.
Основното е многостранната същност на НАТО. Страните извън евроатлантическата зона обикновено нямат опит в многостранните отношения в областта на сигурността и отбраната. В азиатско-тихоокеанския регион например, където се намират повечето нови партньори на НАТО, многостранното сътрудничество в областта на сигурността все още е слабо, ако въобще го има. Регионалният форум на АСЕАН за първи път проведе реално смесено учение по тражданска защита (помощ при бедствия) през май 2009 г. Многостранното планиране и операции все още са нова идея в ретиона и военните там рядко участват в мнотостранни инициативи.