what – Zulu Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot 2 Results  www.google.co.za
  Tips from parents at Go...  
If you have young children, you might use the Internet with them. For older children, you could talk about what kinds of site they like to visit and what isn’t appropriate for your family. You can also check where your kids have been by looking at the history in your browser menu.
Yazi ukuthi izingane zakho ziya kuphi ku-intanethi.Uma unezingane ezincane, ungasebenzisa i-inthanethi nazo. Ezinganeni ezinkulu ungakhuluma mayelana nokuthi zithanda ukuvakashela izinhlobo ezinjani zamasayithi nokuthi yini okungalungele umndeni wakho. Futhi ungahlola lapho izingane zakho ezazikhona ngokubuka emlandwini kumenu yesiphequluli sakho. Enye inketho yokusebenzisa amathuluzi okuhlunga afana ne-Google SafeSearch.
  Tips from parents at Go...  
If you have young children, you might use the Internet with them. For older children, you could talk about what kinds of site they like to visit and what isn’t appropriate for your family. You can also check where your kids have been by looking at the history in your browser menu.
Yazi ukuthi izingane zakho ziya kuphi ku-intanethi.Uma unezingane ezincane, ungasebenzisa i-inthanethi nazo. Ezinganeni ezinkulu ungakhuluma mayelana nokuthi zithanda ukuvakashela izinhlobo ezinjani zamasayithi nokuthi yini okungalungele umndeni wakho. Futhi ungahlola lapho izingane zakho ezazikhona ngokubuka emlandwini kumenu yesiphequluli sakho. Enye inketho yokusebenzisa amathuluzi okuhlunga afana ne-Google SafeSearch.