nppr – -Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      79 Results   9 Domains
  28 Hits www.physik.uni-hamburg.de  
Non-Principal Private Residence Charge (NPPR)
Muirear ar Áit Chónaithe Phríobháideach Neamhphríomha (NPPR)
  22 Hits www.citizensinformation.ie  
Non-Principal Private Residence Charge (NPPR)
Muirear ar Áit Chónaithe Phríobháideach Neamhphríomha
  www.colajacomo.it  
The CCMA works in partnership with departments and agencies to develop and implement effective, streamlined legislation e.g. the implementation of NPPR, the design of the Carbon Calculator, and, joint inspections with Department of Agriculture.
Oibríonn an CLBCC i gcomhpháirt le ranna agus rialtais chun reachtaíocht éifeachtach, sruthlínithe a fhorbairt e.g. cur i bhfeidhm NPPR, dearadh an Áireamhán Carbóin, agus, iniúchtaí i gcomhpháirt leis an Roinn Talmhaíochta.  Mar ionadaithe ar bhainisteoirí údaráis áitiúil, tá an CLBCC ina bpáirtithe leasmhara lárnacha sna réimsí pleanáil, soláthar bonneagair, tithíocht, timpeallacht agus seirbhísí sláintíochta chomh maith le seirbhísí caithimh aimsire, cuimsiú sóisialta, cultúrtha agus turasóireachta agus dá bharr sin téann raon leathan eagraíochtaí i gcomhairle leo.  Ar bhonn neamhfhoirmiúil, forbraíonn an CLBCC comhghuaillíochtaí straitéiseacha le páirtithe leasmhara agus ceannairí tuairime, e.g. Chambers Ireland, IBEC, Forfas, GCC, an Chomhairle Ealaíon, etc.  Aithníonn an CLBCC, roinneann agus foilsíonn dea-chleachtas le páirtithe leasmhara ábhartha trí haighneachtaí don Rialtas, ábhar faoi obair údarás áitiúil a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm, cumarsáid inmheánach agus cumarsáid leis na meáin.
  www.7binaryoptions.com  
The CCMA works in partnership with departments and agencies to develop and implement effective, streamlined legislation e.g. the implementation of NPPR, the design of the Carbon Calculator, and, joint inspections with Department of Agriculture.
Oibríonn an CLBCC i gcomhpháirt le ranna agus rialtais chun reachtaíocht éifeachtach, sruthlínithe a fhorbairt e.g. cur i bhfeidhm NPPR, dearadh an Áireamhán Carbóin, agus, iniúchtaí i gcomhpháirt leis an Roinn Talmhaíochta.  Mar ionadaithe ar bhainisteoirí údaráis áitiúil, tá an CLBCC ina bpáirtithe leasmhara lárnacha sna réimsí pleanáil, soláthar bonneagair, tithíocht, timpeallacht agus seirbhísí sláintíochta chomh maith le seirbhísí caithimh aimsire, cuimsiú sóisialta, cultúrtha agus turasóireachta agus dá bharr sin téann raon leathan eagraíochtaí i gcomhairle leo.  Ar bhonn neamhfhoirmiúil, forbraíonn an CLBCC comhghuaillíochtaí straitéiseacha le páirtithe leasmhara agus ceannairí tuairime, e.g. Chambers Ireland, IBEC, Forfas, GCC, an Chomhairle Ealaíon, etc.  Aithníonn an CLBCC, roinneann agus foilsíonn dea-chleachtas le páirtithe leasmhara ábhartha trí haighneachtaí don Rialtas, ábhar faoi obair údarás áitiúil a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm, cumarsáid inmheánach agus cumarsáid leis na meáin.