четири години – Romanian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      41 Results   9 Domains
  cars.airbaltic.com  
Започнахме през 2004 г. като TravelJigsaw. Четири години по-късно правехме по 1000 резервации на ден. През 2010 г. се присъединихме към Priceline Group и се ребрандирахме като Rentalcars.com.
Am început în 2004 ca TravelJigsaw. Patru ani mai târziu, realizam 1000 de rezervări pe zi. În 2010, ne-am alăturat Priceline Group și ne-am schimbat denumirea în Rentalcars.com.
  cars.wizzair.com  
Започнахме през 2004 г. като TravelJigsaw. Четири години по-късно правехме по 1000 резервации на ден. През 2010 г. се присъединихме към Priceline Group и се ребрандирахме като Rentalcars.com.
Am început în 2004 ca TravelJigsaw. Patru ani mai târziu, realizam 1000 de rezervări pe zi. În 2010, ne-am alăturat Priceline Group și ne-am schimbat denumirea în Rentalcars.com.
  17 Hits www.nato.int  
През последните четири години научих много неща от моите читатели. Но както пиша в моя блог на фарси: „Колкото повече научавам, толкова повече осъзнавам, че не знам нищо”.
Am învăţat o mulţime de lucruri de la cititorii mei în ultimii patru ani. Dar, aşa cum am scris pe primul meu blog în farsi: „Cu cât am învăţat mai multe, cu atât am înţeles mai bine că nu ştiu nimic”.
  ec.europa.eu  
По принцип командировката трае най-малко шест месеца и най-много четири години. Повторна командировка на даден експерт може да се осъществи след изтичането на междинен период от най-малко 6 години..
Detaşările se efectuează, în principiu, pentru o perioadă de cel puţin şase luni şi de maxim patru ani. Acelaşi expert nu poate solicita o a doua detaşare decât după o perioadă de cel puţin şase ani..
  2 Hits www.european-council.europa.eu  
"Днешната среща поставя амбициозната цел да се обезопасят всички уязвими ядрени материали в срок от четири години. Можем да постигнем тази цел единствено при пълно сътрудничество с всички членове на ООН. Европейският съюз ще предложи своето сътрудничество на всички членове на международната общност, обединени в това съвместно усилие", заяви Ван Ромпьой.
"Reuniunea de astăzi stabilește obiectivul ambițios de a securiza toate materialele nucleare vulnerabile într-un interval de patru ani. Nu putem realiza acest lucru decât dacă toți membrii ONU cooperează pe deplin. Uniunea Europeană își va extinde cooperarea pentru a-i cuprinde pe toți membrii comunității internaționale uniți în această cauză comună, " a declarat Van Rompuy.
  10 Hits www.urantia.org  
(1018.5) 93:4.16 В продължение на деветдесет и четири години Мелхиседек учеше в Салим на основите на богооткровената истина и в течение на това време Авраам три пъти посети занятията в неговото училище.
(1018.4) 93:4.15 Ca şi Isus, Melchizedek s-a străduit cu stricteţe să îndeplinească misiunea coborârii sale. El nu a încercat să reformeze moravurile, să schimbe obiceiurile lumii şi nici măcar să promulge practicile de igienă avansate sau adevărurile ştiinţifice. El a venit să îndeplinească două sarcini: să păstreze pe pământ viu adevărul lui Dumnezeu cel unic şi să pregătească drumul pentru manifestarea ulterioară în calitate de muritor a unui Fiu Paradisiac al acestui Tată Universal.
  4 Hits access2eufinance.ec.europa.eu  
Мортен е датчанин, който решава да се запише за двегодишен магистърски курс в Обединеното кралство след като четири години е учил в САЩ. По това време датското правителство отпуска стипендии за издръжка на датски студенти за максимум шест години.
Johs este cetăţean danez şi s-a hotărât să urmeze un curs de master de doi ani în Regatul Unit, după ce a studiat timp de patru ani în Statele Unite. În acel moment, guvernul le acorda studenţilor danezi burse de întreţinere pe o perioadă de cel mult şase ani. Aceasta se reducea însă la patru ani, în cazul studenţilor care învăţau în afara ţării. Însă Johs nu cunoştea condiţiile acestea. Întrucât primise o bursă de patru ani în Statele Unite, nu a mai putut beneficia de bursă pe durata studiilor din Regatul Unit.
  4 Hits e-justice.europa.eu  
При правораздаването непрофесионалният съдия има статут и права, равни на тези на съдия. Непрофесионалният съдия се назначава с мандат до четири години. За да бъде назначен за непрофесионален съдия, кандидатът трябва да бъде дееспособен естонски гражданин, да бъде на възраст между 25 и 70 години, да бъде с постоянно местоживеене в Естония, да владее отлично естонски език на напреднало ниво и да се ползва с добра репутация.
Judecătorii consultanți participă la administrarea justiției la instanțele regionale și numai în cauzele penale care au ca obiect săvârșirea de infracțiunile grave. În procesul de înfăptuire a justiției, judecătorul consultant are același statut, drepturi și responsabilități ca și judecătorul. Judecătorul consultant poate avea un mandat de până la patru ani și trebuie să fie cetățean estonian cu capacitate juridică deplină și vârsta cuprinsă între 25 și 70 de ani, să aibă domiciliul stabil în Estonia, să dețină cunoștințe avansate de limba estoniană și calitățile morale corespunzătoare pentru îndeplinirea atribuțiilor unui judecător consultant. O persoană nu poate fi numită judecător consultant pentru mai mult de două mandate.
  www.xperimania.net  
Това изглеждало твърде безполезно откритие. Четири години по-късно негов колега, който пеел в църковния хор, бил осенен от брилянтна идея. Обикновено той използвал листчета за отбелязване къде е неговото място в книгата с химните, но те винаги падали.
În 1970, un chimist pe nume Spencer Silver lucra în laboratoarele de cercetare ale companiei 3M, încercând să creeze un adeziv puternic. Rezultatul muncii sale a fost un adeziv cu o slabă aderenţă. Când a tras de una din foile de hârtie lipite cu respectivul adeziv, a observat că lipiciul rămânea când pe o hârtie, când pe cealaltă. Părea o invenţie inutilă. Patru ani mai târziu însă, un coleg care cânta în corul bisericii a avut o idee genială. Pentru a marca momentul în care îi venea lui rândul să cânte, acesta punea semne de carte în cartea cu cântări religioase, doar că acestea cădeau mereu. I-a venit ideea de a le lipi cu adezivul lui Spencer. Ca prin minune, acestea au rămas la locul lor, iar atunci când erau dezlipite nu lăsau urme pe foi. Astfel s-a născut notiţa autoadezivă. Astăzi, este unul dintre cele mai folosite produse de birotică.