чух – Romanian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      36 Results   3 Domains
  10 Hits wordplanet.org  
37 И двамата ученика го чуха да говори така, и отидоха подир Исуса.
37 Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe, şi au mers după Isus.
  6 Hits www.nato.int  
Китай заклейми протекционизма и възприе настъпателна данъчна политика. Чух китайски правителствен съветник да казва: "Всички сме усвоили поуките от 30-те години, нали?"
China a abandonat protecţionismul şi a adoptat o politică fiscală expansionistă. Am auzit odată remarca unui consilier guvernamental chinez: „Noi toţi am învăţat lecţiile anilor '30 ai secolului trecut, nu-i aşa?”.