четвърто – Turkish Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      14 Results   3 Domains
  www.devicespecifications.com  
LTE се определя като технология от четвърто поколение (4G). Разработена е от 3GPP на базата на GSM/EDGE и UMTS/HSPA с цел увеличаване капацитета и скоростта на безжичните мобилни мрежи. Последващо развитие на технологията се нарича LTE Advanced.
LTE, 4. nesil teknoloji (4G) olarak tanımlanmaktadır. 3GPP tarafından kablosuz mobil ağların kapasite ve hızını artırmak amacıyla GSM/EDGE ve UMTS/HSPA'ya dayalı olarak geliştirilmiştir. Bu teknoloji LTE Advanced ile gelişimini sürdürmektedir.
  12 Hits www.nato.int  
Четвърто, съвременните предизвикателства в средата на сигурност и в концептуално, и в практическо отношение заличават границите между вътрешната и външната сигурност и традиционното разделение на отговорностите между международните организации и националните власти.
Dördüncüsü, bugünkü güvenlik ortamı hem dahili ve harici güvenlik arasındaki kavramsal ve pratik sınırları, hem de uluslararası örgütlerle yerli örgütler arasındaki geleneksel sorumluluk bölümlerini zorlamaktadır. Dahili olaylarda polis ve diğer yerli güvenlik ajansları pasif ve reaktif görevlerde giderek daha fazla askeri tarzda taktikler ve teknikler kullanmakta, askeri kuvvetler ise ilk müdahale eden unsur olarak görevlendirilmektedir. Yurt dışındaki olaylarda ise askeri kuvvetler giderek NATO dışı alanlardaki misyonlarda hukuk ve düzeni kurma görevlerini üstlenmekte, polis kaynakları ise NATO misyonları ile işbirliği içinde konuşlanmaktadırlar. Doğası itibariyle hem ülke sınırları içinde hem de sınırları aşabilen nitelikteki güvenlik sorunları ile başa çıkabilmek için NATO gerek uluslararası gerek yerli güvenlik örgütleri ile iletişim ve danışma araçlarını geliştirmek zorundadır.