zwak – Bulgarian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      33 Results   12 Domains
  3 Hits poker.bet365.es  
Een zwak-strakke speler verdient, in tegenstelling tot een Fish, wel respect aangezien hij over genoeg kennis bezit om iemand vast te spelen, als hij een sterke hand heeft. Wanneer een inzet of verhoging ze niet wegspeelt moet je voorzichtiger gaan spelen.
За разлика от Рибата, тези играчи трябва да се уважават, защото те знаят достатъчно да повлекат някой играч, ако имат добри карти. Ако залог или качване не ги откаже, трябва да сте много внимателни в играта.
  2 Hits www.space-awareness.org  
Maar astronomen hebben nu voor het eerst het spiraalvormige gloeiende gas ook echt gezien! De ongewone vorm kan alleen zijn veroorzaakt door een onzichtbare begeleidende ster. De ster zelf is te zwak om te zien, maar verraadt zijn aanwezigheid door de kosmische spiraal!
Almost all stars eventually grow into red giants, wrapped in an envelope of gas and dust. But this is the first time astronomers have ever seen the glowing gas spun into a spiral! The unusual shape can only have been created by an unseen companion star. The star itself is too dim for us to see, but it's definitely making itself known to us through this cosmic spiral!
  6 Hits pda.medjugorje.ws  
“Lieve kinderen, vandaag ben ik bij jullie en zegen jullie allen met mijn moederlijke zegen van vrede, en ik spoor jullie aan, jullie geloofsleven nog meer te beleven, omdat jullie nog zwak en niet nederig zijn. Ik spoor jullie aan, mijn lieve kinderen, om minder te praten en meer aan je persoonlijke bekering te werken, zodat jullie getuigenis vruchtbaar wordt. En moge jullie leven een voortdurend gebed zijn. Dank dat jullie mijn oproep beantwoord hebben. ”
«Мили деца! Днес искам да ви благодаря за всички ваши молитви и за жертвите, които вие през този месец, който е посветен на мен, ми предложихте. Малки деца, аз също желая вие да станете активни през това време, което е чрез мен свързано с рая по специален начин. Молете се за да разберете, че вие всички, чрез вашия живот и вашия пример, трябва да сътрудничат в работата за спасението. Малки деца, аз желая всички хора да приемат Бог и да видят Мен и моя Син, Исус, във вас. Аз ще се застъпвам за вас и ще ви помагам да станете моята светлина. Чрез помагане на другите, вашата душа също ще намери спасение. Благодаря ви, че се отзовахте на повика ми. »
  www.christiananswers.net  
De arm van de HEER is niet te kort om te redden, zijn gehoor niet te zwak om te luisteren – jullie wangedrag is het dat jullie en je God uit elkaar heeft gedreven; door jullie zonden houdt hij zich verborgen en wil hij je niet meer horen.
“Ето, ръката на Господа не се е скъсила, за да не може да спаси, нито ухото Му е затъпяло, за да не може да чува; но вашите беззакония са ви отлъчили от вашия Бог и вашите грехове са скрили лицето Му от вас, и Той не иска да чува.” (Исая 59:1-2)
  www.sera.de  
De grootteverschillen tussen de gekozen vissen mogen niet al te extreem zijn zodat de grotere soorten de kleinere niet als prooi gaan zien. Zwak tot hoogstens middelhard water is voor dit aquarium geschikt.
Много видове пъстроцветни риби от огромния регион на Амазонка в Южна Америка могат да се отглеждат заедно в общия аквариум при малко по-високи температури. Изберете риби от подобен размер, за да не ги приемат по-големите риби като своя жертва. За тези аквариуми най-подходяща е мека или средно твърда вода. Групи от растения трябва да бъдат поставени, като се остави и достатъчно място за плуване за пасажните риби, и за тези, които маркират своя територия.
  5 Hits www.omron-healthcare.com  
Een longontsteking begint vaak met griepachtige symptomen, die in de loop van enkele dagen ernstiger kunnen worden. Het belangrijkste symptoom is hoesten. U voelt zich zwak en moe, en u hebt waarschijnlijk ook ten minste één van de volgende symptomen:
Пневмонията често започва с грипоподобни симптоми, които могат да станат по-тежки за няколко дни. Основният симптом е кашлицата. Ще се почувствате слаби и уморени и вероятно ще имате и поне един от тези симптоми:
  www.info.univ-tours.fr  
BDTLN heeft onderzoeksthema vertegenwoordiging, behandeling, onderhoud en & rsquo; grote data-analyse. Deze gegevens zijn min of meer gestructureerde : zeer gestructureerd voor relationele databases, semi-gestructureerd voor de basis van XML en zwak gestructureerde documenten tekstuele corpus.
BDTLN има изследователска тема представителство, боравене, поддръжка и & rsquo; анализ на големи данни. Тези данни са повече или по-малко структурирани : силно структурирана за релационни бази данни, semistructured за основите на XML и слабо структурирани документи текстова корпусни.
  6 Hits www.nato.int  
Het ontbreekt landen buiten het Euro-Atlantische gebied meestal aan multilaterale ervaring t.a.v. veiligheid en defensie. In het Azië-Pacific gebied bijvoorbeeld, waar de meeste van de nieuwe partners van de NAVO zich bevinden, is multilaterale veiligheidssamenwerking nog steeds zwak of zelfs helemaal afwezig.
Основното е многостранната същност на НАТО. Страните извън евроатлантическата зона обикновено нямат опит в многостранните отношения в областта на сигурността и отбраната. В азиатско-тихоокеанския регион например, където се намират повечето нови партньори на НАТО, многостранното сътрудничество в областта на сигурността все още е слабо, ако въобще го има. Регионалният форум на АСЕАН за първи път проведе реално смесено учение по тражданска защита (помощ при бедствия) през май 2009 г. Многостранното планиране и операции все още са нова идея в ретиона и военните там рядко участват в мнотостранни инициативи.
  www.dhamma.org  
Het is duidelijk dat iemand die lichamelijk te zwak is om het schema te volgen geen baat bij de cursus zal hebben. Hetzelfde geldt voor iemand die lijdt aan psychiatrische problemen, of iemand die zich in een toestand van emotionele ontreddering bevindt.
Очевидно човек, който е физически твърде слаб, за да следва дневното разписание, няма да може да извлече полза от курса. Същото се отнася и за хора страдащи от психични проблеми или такива, които са емоционално нестабилни. С помощта на въпроси и отговори, ние можем да Ви помогнем да решите предварително дали сте способни да извлечете максимална полза от курса. В някои случаи от кандидатите се изисква да представят съгласие от лекаря си, преди да бъдат одобрени за курса.
  5 Hits www.urantia.org  
(1733.5) 155:6.17 Begrijp mij echter niet verkeerd, mijn Vader zal altijd reageren zelfs op het zwakste sprankje geloof. Hij geeft aandacht aan de lichamelijke, bijgelovige emoties van de primitieve mens.
(1732.5) 155:6.12 Трябва да престанете да търсите словото Божие само в древните летописи, издържани в духа на официалната теология. Родените от Божия Дух ще разпознават Божието слово независимо от неговия произход. Не трябва да се пренебрегва божествената истина само поради това, че средството за нейното посвещаване е очевидно човешко. Разумът на много ваши братя приема теорията за Бога, макар че духовно те са неспособни да осъзнаят присъствието на Бога. Именно затова аз толкова често ви учих, че Царството небесно може с най-голям успех да се осъзнае, ако се усвои духовното отношение на чистосърдечно дете. Аз ви призовавам не към умствената незрелост на детето, а към