zwakken – Swedish Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      11 Results   3 Domains
  www.horror-mask.com  
13. De beangstigende details en de rotte verschijning van het masker ‘Tomb Guardian’ zijn niets voor de zwakken, we vinden het leuk.
13. De skrämmande detaljer och ruttna utseende masken ”Tomb Guardian” är inget för de svaga, som vi det.
  www.european-council.europa.eu  
De Europese Raad heeft zijn goedkeuring gehecht aan landenspecifieke richtsnoeren, zonder die op welke wijze ook af te zwakken, en geconstateerd dat de lidstaten vastbesloten zijn alles in het werk te stellen om het stabiliteits- en groeipact volledig uit te voeren.
Europeiska rådet ställde sig bakom landspecifika riktlinjer, utan att urvattna dem, och noterade att medlemsstaterna är beslutna att göra allt som krävs för att genomföra stabilitets- och tillväxtpakten. Några av de mål som kräver ytterligare insatser är sysselsättning, energieffektiviet, FoU, fattigdom och högre utbildning. Medlemsstaterna bör också prioritera att säkerställa en sund makroekonomisk miljö, återupprätta finanspolitisk hållbarhet, åtgärda makroekonomiska obalanser och stärka den finansiella sektorn.
  9 Hits www.urantia.org  
(2047.6) 192:2.2 Jezus wendde zich daarna tot Petrus en vroeg: ‘Petrus, heb je mij lief?’ Petrus antwoordde: ‘Heer, ge weet dat ik u liefheb met geheel mijn ziel.’ Daarop zei Jezus: ‘Indien je mij liefhebt, Petrus, weid dan mijn lammeren. Verwaarloos de zorg voor de zwakken, de armen en de jonge mensen niet. Predik het evangelie zonder vrees of voorkeur; denk er steeds aan dat God geen aanzien des persoons kent. Dien je medemensen zoals ik jullie gediend heb; vergeef je medestervelingen zoals ik jou vergeven heb. Laat ervaring je de waarde van meditatie onderrichten, en de kracht van intelligente overdenking.’
192:1.3 När de kastade ankar och var på väg att stiga ned i den lilla båten för att ro i land, ropade mannen på stranden till dem: ”Karlar, fick ni någonting?” När de svarade: ”Nej”, yttrade han sig igen: ”Kasta nätet på högra sidan av båten, så får ni fisk.” Fastän de inte visste att det var Jesus som gav dem anvisningar, kastade de med gemensamma krafter nätet i sjön enligt anvisningen, och det fylldes genast till den grad att de knappt kunde dra upp det. Johannes Sebedaios var snabb i tanken, och när han såg det överfulla nätet insåg han att det var Mästaren som hade talat till dem. När detta föll honom in lutade han sig mot Petrus och viskade: ”Det är Mästaren.” Petrus var alltid den som var tanklös i sitt handlande och otålig i sin hängivelse. När Johannes viskade detta i hans öra reste han sig därför hastigt och kastade sig i vattnet för att snabbare nå fram till Mästaren. Hans bröder kom fram kort efter honom, sedan de hade kommit i land i den lilla båten och dragit nätet med fisken efter sig.