zwakkere – Swedish Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      14 Results   8 Domains
  2 Hits e-justice.europa.eu  
Indien de rechter het noodzakelijk acht een conciliator of mediator in te roepen om een geschil te beslechten, kan de economisch zwakkere partij om bijstand van de overheid vragen om de kosten te dekken.
Om en domstol beslutar att det bör anlitas en förlikningsman eller medlare för att lösa en tvist kan den ekonomiskt svagare parten ansöka om bidrag från staten för att täcka sina kostnader.
  casino.bet365.es  
Waarom zou je echter één van de beste Blackjackhanden opbreken met het risico op twee zwakkere handen? Er zijn heel veel momenten waarop je je kaarten het beste kunt splitsen, maar als je 20 gedeeld krijgt, is het altijd een goed idee om te passen.
Det är avgörande att du koncentrerar dig på ditt eget spel, oavsett vilken strategi du använder, istället för att låta dig bli distraherad. Framgångsrika blackjack-spelare är alltid medvetna om de frågor som tas upp i denna artikel och kombinerar detta med sin kunskap om optimal strategi.
  www.cai.org.au  
). Het Woord van God zegt ons dat de vrouw het zwakkere vat is en dat we de conditie moeten leren beoordelen van onze vrouw en kinderen aan de hand van hun feitelijke staat van geest, ziel en lichaam.
De flesta män, särskilt de i andlig tjänst, stryker ut den befallningen sina Biblar. Vi talar om för våra hustrur hur hårt vi arbetar, hur mycket vi lider för Jesu och familjens skull, och på samma gång vet vi djupt därinne att vi faktiskt tycker om att göra det!
  2 Hits www.cai.org  
). Het Woord van God zegt ons dat de vrouw het zwakkere vat is en dat we de conditie moeten leren beoordelen van onze vrouw en kinderen aan de hand van hun feitelijke staat van geest, ziel en lichaam.
). Guds Ord säger oss att kvinnan är det svagare kärlet och att vi måste lära oss att bedöma våra hustrurs och barns tillstånd genom deras verkliga andliga, själsliga och kroppsliga tillstånd. Första gången Judy sade till mig att hon inte ville följa med mig på mötena längre trodde jag att hon fallit. Vi hade 'bara' varit på fyrtiotre möten inom en tvåveckorsperiod.
  4 Hits www.urantia.org  
De latere veroveringen kwamen tot stand door penetratie via de handel, door bevolkingsdruk langs de rivieren en door voortdurende onderlinge huwelijken met de superieure elementen, gekoppeld aan de uitroeiing van de zwakkere elementen.
80:4.4 Hästen var emellertid den evolutionära faktor som avgjorde anditernas dominans i västerlandet. Hästen gav anditerna vid deras spridning fördelen av en rörlighet som inte hittills hade funnits och som gjorde det möjligt för anditernas sista ryttargrupper att snabbt färdas runt Kaspiska havet och välla in över hela Europa. Alla tidigare vågor av anditer hade rört sig så långsamt att de tenderade att upplösas på ett större avstånd från Mesopotamien. Dessa senare vågor rörde sig så snabbt att de nådde Europa som enhetliga grupper som fortfarande hade kvar något mått av högre kultur.
  2 Hits www.ineos.com  
De vraag naar polymeren hield in het algemeen stand, waarbij export van derivaten de zwakkere vraag uit eigen land compenseerde, doordat gaskrakers wereldwijd hun sterke concurrentiepositie behielden.
Den amerikanska krackerverksamheten fortsatte att stärkas med lägre råvarukostnader, vilket stärkte krackerverksamhetens marginaler under kvartalet. Efterfrågan på polymer förblev gedigen totalt sett
och export av derivat fyllde luckorna från en svagare inhemsk efterfrågan eftersom gaskrackningen fortsätter att vara konkurrenskraftig globalt sett. En
av krackeranläggningarna på Chocolate Bayou hade ett planerat underhållsstopp under kvartalet, som framgångsrikt fullbordades
  www.beautiful-wigs.com  
Dit proces heet hekelen. Hierdoor kan men de zwakkere haarlokken elimineren. Zodra het haar wordt gemengd, kan het in twee worden gesneden en vervolgens geperst in kleine metalen pinnen op de kaart bedrijf, de pinnen op de bovenste kaart in elkaar grijpende met de bodem.
Efter det är håret upprepade gånger dras genom hacklet. Denna process kallas HÄCKLING. Genom detta kan man eliminera de svagare hårstrån. När håret blandas, kan det skäras i två och sedan pressas till små metallstift över anläggningen kortet stiften på det översta kortet förregling med botten. Efteråt är några hårstrån dras ut ur kort i taget; dessa trådar är invävda i den spets som börjar i nacken till framsidan av håret. Denna process kallas ventilation. Detta kommer att ta minst 50 timmars tid eftersom manuellt knyta tusentals trådar krävs för att göra en peruk. Ibland håret måste kammade för att frigöra den från trassel. Efter knyta, kan man försöka passa peruk till kundens huvud och styla håret som önskas av kunden. Denna process kan vara tidskrävande särskilt vävning delen, men de handgjorda anpassade peruker, även tillverkade av syntetiska material, är mer autentiskt utseende snarare än maskintillverkade peruker.