zone which – Croatian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      14 Results   8 Domains
  www.visitopatija.net  
The Hotel Marina combines fantasy and reality on an area of 800 square metres, which includes pool facilities, a spa relax zone, fitness centre with TechnoGym equipment, and a beauty and massage centre. The large indoor pool with heated seawater and a view of the surrounding nature is connected to the spa relax zone, which features various saunas, a whirlpool, massage showers and a relaxation area.
Hotel Marina spaja maštu i stvarnost na površini od 800 četvornih metara, gdje se nalaze bazenski prostor, spa relax zona, fitness (TechnoGym oprema), te beauty/masažni centar. Veliki unutrašnji bazen s grijanom morskom vodom i pogledom na prirodno okruženje hotela prelazi u spa relax zonu u kojoj se nalaze saune, whirlpool, masažni tuševi i prostor za odmor.
  3 Hits www.realitica.com  
Olive Bay is an exclusive waterfront site divided into smaller construction plots and projected for the construction of high-end real estates that represent ideal 'second home', therefore the entire area already has a complete infrastructure that allows a carefree stay close to all the necessary amenities and future owners can have an insight in the detailed urban plan of this residential zone which enables them to foresee the surrounding of their land plot.
Hvar je idealno odredište za odmor s obzirom da nudi bogato povijesno-kulturno naslijeđe o kojem svjedoči i činjenica da se nalazi na UNESCO-ovom popisu svjetske baštine, zatim netaknutu prirodu obogaćenu raskošnom mediteranskom vegetacijom, ali i nezaboravni noćni provod, stoga ne čudi da ova jedinstvena destinacija privlači turiste iz svih dijelova svijeta, a ističu ga i kao jedan od najljepših otoka na svijetu. Otok Hvar također je poznat po odličnoj prometnoj povezanosti s kopnom, a redovite trajektne i katamaranske linije povezuju ga sa Splitom, a u sezoni i s Anconom u Italiji, a navedenom zemljištu moguće je pristupiti i brodom.
  transversal.at  
It is no coincidence that an embassy building abandoned under precisely these circumstances was able to become one of the central sites of the political and social struggle of the Sans-Papiers residing in Belgium: the Universal Embassy. The reason for this is not so much that the occupation of the building by a group of Sans-Papiers in January of 2001 was primarily, and in a general sense, meant as an offensive appropriation and recoding of certain "symbols of power." Initially decisive was the plain fact that an abandoned embassy, due to its-in a double sense (with reference to Belgium as well as Somalia)-extraterritorial legal status, presented an appropriate site of refuge. In this context, the gesture of occupation was granted a precise meaning: it referred to the actual appropriation of a certain legal protective zone, which was a result of the system of diplomatic representation that continued to function in certain ways even after the de facto collapse of the system; it claimed the piece of ground on which they stood, which remained on the precarious border between representation and its impossibility. The possible outcome of this is, in fact, as Tristan Wibault wrote in a text about the Universal Embassy, first and foremost a "micropolitical habitat":[1] the persistently precarious possibility of residing this side of every kind of territory.
Nije nimalo slučajno da je upravo zgrada jedne na taj način zapuštene ambasade postala središnjim mjestom političkih i socijalnih borbi belgijskih Sans-Papiersa: univerzalna ambasada. Doduše ne toliko zbog toga što se u januaru 2001., kad je grupa Sans-Papiersa zauzela zgradu, primarno i u općenitom smislu radilo o ofanzivnom prisvajanju i rekodiranju određenih „simbola moći“. Ono što je bilo puno važnije, prije svega je trezvena okolnost da je jedna napuštena ambasada na temelju svog u dvostrukom smislu – kako u odnosu na Belgiju tako i u odnosu na Somaliju – eksteritorijalnog pravnog statusa predstavljala pogodno pribježište. Gesta zaposjedanja zadobija na toj pozadini precizni smisao: ona se odnosi na realno prisvajanje stanovite zone pravne zaštite koju jamči sistem diplomatske reprezentacije i koja opstaje i nakon punktualnog sloma tog sistema; ona postavlja zahtjev za onim komadom tla pod nogama koji preostaje na prekarnoj granici izmedju reprezentacije i njezine nemogućnosti. Ono što na taj način moze nastati je u stvari, kao što je u jednom tekstu o Univerzalnoj ambasadi napisao Tristan Wibault, prije svega jedan „mikropolitički habitat“[1]: konstantno prekarna mogućnost boravka s onu stranu bilo kojeg teritorija.
  eipcp.net  
It is no coincidence that an embassy building abandoned under precisely these circumstances was able to become one of the central sites of the political and social struggle of the Sans-Papiers residing in Belgium: the Universal Embassy. The reason for this is not so much that the occupation of the building by a group of Sans-Papiers in January of 2001 was primarily, and in a general sense, meant as an offensive appropriation and recoding of certain "symbols of power." Initially decisive was the plain fact that an abandoned embassy, due to its-in a double sense (with reference to Belgium as well as Somalia)-extraterritorial legal status, presented an appropriate site of refuge. In this context, the gesture of occupation was granted a precise meaning: it referred to the actual appropriation of a certain legal protective zone, which was a result of the system of diplomatic representation that continued to function in certain ways even after the de facto collapse of the system; it claimed the piece of ground on which they stood, which remained on the precarious border between representation and its impossibility. The possible outcome of this is, in fact, as Tristan Wibault wrote in a text about the Universal Embassy, first and foremost a "micropolitical habitat":[1] the persistently precarious possibility of residing this side of every kind of territory.
Nije nimalo slučajno da je upravo zgrada jedne na taj način zapuštene ambasade postala središnjim mjestom političkih i socijalnih borbi belgijskih Sans-Papiersa: univerzalna ambasada. Doduše ne toliko zbog toga što se u januaru 2001., kad je grupa Sans-Papiersa zauzela zgradu, primarno i u općenitom smislu radilo o ofanzivnom prisvajanju i rekodiranju određenih „simbola moći“. Ono što je bilo puno važnije, prije svega je trezvena okolnost da je jedna napuštena ambasada na temelju svog u dvostrukom smislu – kako u odnosu na Belgiju tako i u odnosu na Somaliju – eksteritorijalnog pravnog statusa predstavljala pogodno pribježište. Gesta zaposjedanja zadobija na toj pozadini precizni smisao: ona se odnosi na realno prisvajanje stanovite zone pravne zaštite koju jamči sistem diplomatske reprezentacije i koja opstaje i nakon punktualnog sloma tog sistema; ona postavlja zahtjev za onim komadom tla pod nogama koji preostaje na prekarnoj granici izmedju reprezentacije i njezine nemogućnosti. Ono što na taj način moze nastati je u stvari, kao što je u jednom tekstu o Univerzalnoj ambasadi napisao Tristan Wibault, prije svega jedan „mikropolitički habitat“[1]: konstantno prekarna mogućnost boravka s onu stranu bilo kojeg teritorija.