цялостен – Romanian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      34 Results   18 Domains
  ec.europa.eu  
Препоръките, стратегията и плановете за действие на ЕС представляват цялостен, мултидисциплинен и балансиран подход за намаляване на търсенето и предлагането. Те вземат под внимание:
Recomandarea, strategia şi acţiunea UE în materie de droguri reprezintă o abordare integrată, multidisciplinară şi echilibrată având ca scop reducerea cererii şi a ofertei. S-au luat în calcul:
  www.european-council.europa.eu  
На пролетното заседание на Европейския съвет от 24-25 март бе окончателно приет цялостен пакет от мерки за опазване на финансовата стабилност на еврозоната и за засилване на икономическото управление.
Consiliul European de primăvară din 24-25 martie și-a dat acordul final cu privire la un pachet cuprinzător de măsuri în vederea menținerii stabilității financiare a zonei euro și a consolidării guvernanței economice. În ceea ce privește Libia, acesta a confirmat obiectivele politice ale Uniunii: Qadhafi trebuie să plece de la putere și trebuie să aibă loc o tranziție politică condusă de libieni. De asemenea, liderii și-au exprimat sprijinul față de poporul japonez și, ca o lecție învățată, au decis să revizuiască de urgență securitatea centralelor nucleare.
  www.scienceinschool.org  
В настоящата статия Карин Уилквист прави цялостен преглед на темите, засягащи производството на водород и настоящите изследвания, включително и собствената си работа, в посока устойчив вариант за постигане на целта.
Urmând cărţii lui Jeremy Rifkin despre economia bazată pe hidrogen (2002), subiectul acesta apare deseori în media ca o posibilitate reală pentru viitor. Un alt aspect privind hidrogenul este presupusul său rol ca o sursă de energie curată. În articolul său, Karen Willquist oferă o perspectivă minuţioasă asupra chestiunilor care apar în producerea hidrogenului şi asupra cercetărilor aflate în derulare – inclusiv propriile ei lucrări – înspre căutarea de căi coerente.
  www.paragon-software.com  
Той е базиран на уникална технология на Paragon, наречена Universal File System Driver (UFSD). Тя осигурява надежден, бърз и цялостен достъп за четене/писане на Windows NTFS файловата система, използвайки
Paragon NTFS for Mac® este un driver pentru nivelul de bază al sistemului de fișiere dezvoltat special de Paragon Software Group de la zero. Driverul se bazează pe tehnologia unică Paragon numită driver pentru sistem de fișiere universal (Universal File System Driver – UFSD). Asigură acces fiabil, rapid și total de citire/scriere pe sistemul de fișiere Windows NTFS sub
  4 Hits childhub.org  
Например, ако едно дете претърпява сериозни наранявания, тя или той незабавно се излага на по-голям риск от затруднено когнитивно развитие, което от своя страна прави детето по-уязвимо към малтретиране. Един цялостен подход, за преодоляване на бедността, дискриминацията и нагласите/ обичаите, които позволяват насилие спрямо деца да остане в сянка, е изключително важен за неговото отстраняване.
Probleme de sănătate mentală: Deși violența psihologică și neglijarea emoțională pot fi mai dificil de depistat față de violența fizică, efectele acesteia pot fi la fel de subtile. Un studiu a descoperit că 80% dintre copiii a căror copilărie a fost umbrită de violență sufereau de cel puțin un tip de tulburare psihiatrică până la vârsta de 21 de ani[x]. Având în vedere că numai în Europa se consideră că 55 milioane de copii suferă de violență psihologică anual, acest lucru este extrem de îngrijorător.[xi] Depresia, tulburările de anxietate, tulburările de nutriție și suicidul sunt toate asociate cu violența psihologică în timpul anilor de formare din copilărie.[xii]
  www.aluplast.com.pl  
Еnergeto® е набор от системни решения, т.е. както системи с външно и средно уплътнение и монтажна дълбочина 70 mm, така и система със средно уплътнение с монтажна дълбочина 85 mm. По този начин тази система е цялостен отговор на търсенето на пазара на дограма с отлични топлоизолационни свойства в сегмента на новото строителство и реновациите.
Conceptul energeto ® propus de aluplast presupune o noua abordare in domeniul economiei de energie, fiind vorba de eliminarea armaturii de otel utilizata pana acum in cazul profilelor din PVC, care determina un rezultat mai scazut in domeniul termic. Prin adoptarea acestei tehnologii aluplast vine in intampinarea asteptarilor producatorilor in domeniul optimizarii proceselor legate de productia ferestrelor.
  www.traviantoolbox.com  
Тази карта дава цялостен поглед на играта с няколко възможности да виждате другите играчи и има няколко нива на приближаване. Освен това имате възможност да изберете кои съюзи да виждате на картата. Информация за градовете е възможна, ако приближаването е достатъчно.
Foarte folositor pentru sincronizare, acest utilitar raporteaza distanta, durata si timpul in care puteti trimite trupele,depinzand de tipul lor si de coordonatele voastre. Am evitat formule lungi si complicate.
  2 Hits publications.europa.eu  
EUR-Lex дава цялостен достъп до европейското право. Чрез него по удобен начин можете да се запознаете със съдържанието на Официален вестник на Европейския съюз, договорите, действащото законодателство, документите на Европейската комисия, съдебната практика на Съда на Европейския съюз и на Общия съд, както и с консолидираните версии на законодателни текстове.
EUR-Lex vă oferă acces extins la dreptul european. Astfel, vă permite să consultaţi Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în varianta online, tratatele, legislaţia în vigoare, seriile de documente ale Comisiei Europene, jurisprudenţa Curţii de Justiţie, a Tribunalului și a Tribunalului Funcţiei Publice a Uniunii Europene, precum și ansamblul legislaţiei consolidate. De asemenea, conţine linkuri către alte surse de informaţie, precum registrele instituţiilor și alte site-uri legislative ale UE și ale statelor membre.
  www.google.pt  
Социалните отчети Ви помагат да измервате въздействието на социалните мрежи върху бизнес целите и реализациите Ви. Интегрираните данни за социалните мрежи и за мрежата предоставят цялостен поглед към съдържанието и общността Ви.
Revoluţia platformelor media sociale este în plin avânt. Aţi început să o măsuraţi? Rapoartele sociale vă ajută să măsuraţi impactul pe care media sociale îl au asupra obiectivelor şi conversiilor afacerii dvs. Datele integrate privind activităţile web şi sociale vă oferă o imagine completă a materialelor şi a comunităţii dvs.
  www.google.com.br  
Социалните отчети Ви помагат да измервате въздействието на социалните мрежи върху бизнес целите и реализациите Ви. Интегрираните данни за социалните мрежи и за мрежата предоставят цялостен поглед към съдържанието и общността Ви.
Revoluţia platformelor media sociale este în plin avânt. Aţi început să o măsuraţi? Rapoartele sociale vă ajută să măsuraţi impactul pe care media sociale îl au asupra obiectivelor şi conversiilor afacerii dvs. Datele integrate privind activităţile web şi sociale vă oferă o imagine completă a materialelor şi a comunităţii dvs.
  www.google.no  
Социалните отчети Ви помагат да измервате въздействието на социалните мрежи върху бизнес целите и реализациите Ви. Интегрираните данни за социалните мрежи и за мрежата предоставят цялостен поглед към съдържанието и общността Ви.
Revoluţia platformelor media sociale este în plin avânt. Aţi început să o măsuraţi? Rapoartele sociale vă ajută să măsuraţi impactul pe care media sociale îl au asupra obiectivelor şi conversiilor afacerii dvs. Datele integrate privind activităţile web şi sociale vă oferă o imagine completă a materialelor şi a comunităţii dvs.
  maps.google.ch  
Социалните отчети Ви помагат да измервате въздействието на социалните мрежи върху бизнес целите и реализациите Ви. Интегрираните данни за социалните мрежи и за мрежата предоставят цялостен поглед към съдържанието и общността Ви.
Revoluţia platformelor media sociale este în plin avânt. Aţi început să o măsuraţi? Rapoartele sociale vă ajută să măsuraţi impactul pe care media sociale îl au asupra obiectivelor şi conversiilor afacerii dvs. Datele integrate privind activităţile web şi sociale vă oferă o imagine completă a materialelor şi a comunităţii dvs.
  www.google.de  
Социалните отчети Ви помагат да измервате въздействието на социалните мрежи върху бизнес целите и реализациите Ви. Интегрираните данни за социалните мрежи и за мрежата предоставят цялостен поглед към съдържанието и общността Ви.
Revoluţia platformelor media sociale este în plin avânt. Aţi început să o măsuraţi? Rapoartele sociale vă ajută să măsuraţi impactul pe care media sociale îl au asupra obiectivelor şi conversiilor afacerii dvs. Datele integrate privind activităţile web şi sociale vă oferă o imagine completă a materialelor şi a comunităţii dvs.
  2 Hits www.pineaudit.eu  
Сред МСП участващи на предварителната одитна фаза, 140 от тях (20 предприятия за всяка страна участник) ще бъдат избрани за извършването на цялостен енергиен одит.
La sfarsitul auditului, va fi intocmit un raport tehnic prin care vor fi recomandate fiecarei intreprinderi cele mai adecvate  masuri de implementare a unor  investitii mici pe termen scurt si investitii relativ mai substantiale, pe termen mediu si lung.
  7 Hits www.nato.int  
Един цялостен подход към цивилно-военното сътрудничество трябва да включва правосъдието, прилагането на закона и управлението
Orice Abordare Cuprinzătoare a cooperării civil-militare trebuie să abordeze justiţia, statul de drept şi sectorul guvernării.
  www.google.co.uk  
Социалните отчети Ви помагат да измервате въздействието на социалните мрежи върху бизнес целите и реализациите Ви. Интегрираните данни за социалните мрежи и за мрежата предоставят цялостен поглед към съдържанието и общността Ви.
Revoluţia platformelor media sociale este în plin avânt. Aţi început să o măsuraţi? Rapoartele sociale vă ajută să măsuraţi impactul pe care media sociale îl au asupra obiectivelor şi conversiilor afacerii dvs. Datele integrate privind activităţile web şi sociale vă oferă o imagine completă a materialelor şi a comunităţii dvs.
  3 Hits www.ecb.europa.eu  
Вместо това той прие отделно Решение на ЕЦБ от 7 октомври 1999 г. за предотвратяване на измами (ЕЦБ/1999/5). Решението предвиждаше създаване на цялостен план за борба с измамите под абсолютния контрол на независим Комитет за борба с измамите.
Deşi a admis necesitatea unor măsuri ferme de prevenire a fraudei, Consiliul guvernatorilor a considerat că poziţia independentă a BCE şi misiunile prevăzute de Statut au împiedicat aplicarea Regulamentului OLAF în cadrul BCE. În schimb, acesta a adoptat un document separat, respectiv Decizia BCE din 7 octombrie 1999 privind prevenirea fraudei (BCE/1999/5), care prevedea introducerea unui sistem antifraudă cuprinzător, supus controlului final al unui Comitet antifraudă independent.