zoals – Korean Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      11'323 Results   304 Domains
  www.lonvig.dk  
En het dansen met een aardig meisje zoals Sofia maakt me gevoelsgoed.
그리고 소피아같이 좋 은 여아와의 무용은 나에게에게 느낌을 좋은 제조한다.
  42 Hits help.blackberry.com  
Help zoeken voor apps zoals Google Chrome en Google Maps, apps downloaden van Google Play
Google Chrome, Google Maps와 같은 앱에 대한 도움말 찾기, Google Play에서 앱 다운로드
  www.convertmodfiles.biz  
"Settings" knop aan te passen de output-parameters, zoals video-resolutie, frame rate, bit rate, encoder, etc.
"Settings" 버튼 비디오 해상도, 프레임 속도, 비트율, 엔코더 등 출력 매개 변수를 사용자 정의할 수 있습니다
  87 Hits www.badebotti.ch  
Hier krijgen ideeën zoals een slechte vat, Sauna of bad kun je thuis.
여기 나쁜 배럴 같은 아이디어를 얻을, Sauna oder Badewanne bei Ihnen zuhause aussehen kann.
  guiminer.org  
GUIMiner-scrypt is een GUIMiner-fork voor het mijnen van scrypt chains zoals Litecoin.
GUIMiner-scrypt는 Litecoin과 같은 scrypt 체인을 마이닝하기 위한 파생 버전입니다.
  151 Hits www.google.ad  
Krijg hulp voor uw site van ervaren webmasters op het forum, zoals Topbijdragers, Opkomende sterren en Googlers.
최우수 사용자, 열혈 사용자, Google 직원 등 포럼의 경험 많은 웹마스터로부터 사이트에 관한 도움을 받을 수 있습니다.
  26 Hits www.anko.com.tw  
De bidirectionele roterende kom kan kneden, wrijven, knijpen, mengen, draaien en deeg rollen zoals handgebaren.
양방향 회전 보울은 손 제스처와 같이 반죽, 문질러, 끼우기, 뒤틀기, 뒤틀기를 할 수 있습니다.
  2 Hits www.clementine-player.org  
Je kan ook helpen door deel te nemen aan de softwareontwikkeling, zoals hierboven uitgelegd.
You can also help by participating to the software development, as explained above.
  80 Hits images.google.co.uk  
Krijg hulp voor uw site van ervaren webmasters op het forum, zoals Topbijdragers, Opkomende sterren en Googlers.
최우수 사용자, 열혈 사용자, Google 직원 등 포럼의 경험 많은 웹마스터로부터 사이트에 관한 도움을 받을 수 있습니다.
  197 Hits www.google.com.gh  
Als u iets verdachts ziet na de donwload, zoals een duidelijk tragere werking van uw computer, onverwachte pop-upvensters of berichten of onbekende betalingen, verwijdert u de software onmiddellijk en zorgt u ervoor dat uw antivirusbescherming actief en up-to-date is.
다운로드를 한 뒤 의심스러운 상황(예: 컴퓨터 속도가 느려짐, 예상치 않은 팝업이나 메시지 표시, 알 수 없는 결제 금액 청구 등)이 발생하면 소프트웨어를 즉시 제거하고 바이러스 백신 프로그램이 최신 버전이며 실행 중인지 확인하세요.
  113 Hits www.google.com.co  
In Google Dashboard ziet u wat er allemaal is opgeslagen in uw Google-account. Zo kunt u vanaf één locatie gemakkelijk uw instellingen bekijken en bijwerken voor services zoals Blogger, Agenda, Documenten, Gmail, Google+ en meer.
Google 대시보드를 방문하면 자신의 Google 계정에 저장된 정보가 표시됩니다. 한 곳에서 Blogger, 캘린더, 문서도구, Gmail, Google+ 등의 서비스에 대한 개인정보 설정을 손쉽게 변경할 수 있습니다.
  30 Hits java.com  
Met Java kunt u games spelen, foto's uploaden, online chatten en virtueel rondreizen. Ook kunt u diensten gebruiken zoals onlinetrainingen, online bankieren en interactieve kaarten. Zonder Java zullen veel applicaties en websites het op uw computer niet doen.
Java를 통해 게임, 사진 업로드, 온라인 채팅, 가상 여행이 가능하며, 온라인 교육, 온라인 뱅킹 및 대화식 지도 등의 서비스를 이용할 수 있습니다. Java가 없으면 대부분의 응용 프로그램과 웹 사이트가 작동하지 않습니다.
  50 Hits books.google.com  
Als u iets verdachts ziet na de donwload, zoals een duidelijk tragere werking van uw computer, onverwachte pop-upvensters of berichten of onbekende betalingen, verwijdert u de software onmiddellijk en zorgt u ervoor dat uw antivirusbescherming actief en up-to-date is.
다운로드를 한 뒤 의심스러운 상황(예: 컴퓨터 속도가 느려짐, 예상치 않은 팝업이나 메시지 표시, 알 수 없는 결제 금액 청구 등)이 발생하면 소프트웨어를 즉시 제거하고 바이러스 백신 프로그램이 최신 버전이며 실행 중인지 확인하세요.
  32 Hits www.google.at  
We hebben Google+ met kringen ontworpen om het gemakkelijk te maken verschillende dingen te delen met verschillende mensen. U kunt dus uw vrienden in één kring plaatsen, uw familie in een andere en uw baas alleen in een kring, net zoals in het echte leven.
Google에서는 서로 다른 사용자와 서로 다른 정보를 쉽게 공유할 수 있도록 서클을 염두에 두고 Google+를 설계했습니다. 따라서 사용자는 현실 세계에서와 마찬가지로 친구들을 위한 서클, 가족을 위한 서클, 그리고 직장 상사만 따로 분리시켜 놓은 서클을 만들 수 있습니다.
  119 Hits www.google.co.jp  
We hebben Google+ met kringen ontworpen om het gemakkelijk te maken verschillende dingen te delen met verschillende mensen. U kunt dus uw vrienden in één kring plaatsen, uw familie in een andere en uw baas alleen in een kring, net zoals in het echte leven.
Google에서는 서로 다른 사용자와 서로 다른 정보를 쉽게 공유할 수 있도록 서클을 염두에 두고 Google+를 설계했습니다. 따라서 사용자는 현실 세계에서와 마찬가지로 친구들을 위한 서클, 가족을 위한 서클, 그리고 직장 상사만 따로 분리시켜 놓은 서클을 만들 수 있습니다.
  99 Hits www.google.li  
We hebben Google+ met kringen ontworpen om het gemakkelijk te maken verschillende dingen te delen met verschillende mensen. U kunt dus uw vrienden in één kring plaatsen, uw familie in een andere en uw baas alleen in een kring, net zoals in het echte leven.
Google에서는 서로 다른 사용자와 서로 다른 정보를 쉽게 공유할 수 있도록 서클을 염두에 두고 Google+를 설계했습니다. 따라서 사용자는 현실 세계에서와 마찬가지로 친구들을 위한 서클, 가족을 위한 서클, 그리고 직장 상사만 따로 분리시켜 놓은 서클을 만들 수 있습니다.
  47 Hits maps.google.hr  
We hebben Google+ met kringen ontworpen om het gemakkelijk te maken verschillende dingen te delen met verschillende mensen. U kunt dus uw vrienden in één kring plaatsen, uw familie in een andere en uw baas alleen in een kring, net zoals in het echte leven.
Google에서는 서로 다른 사용자와 서로 다른 정보를 쉽게 공유할 수 있도록 서클을 염두에 두고 Google+를 설계했습니다. 따라서 사용자는 현실 세계에서와 마찬가지로 친구들을 위한 서클, 가족을 위한 서클, 그리고 직장 상사만 따로 분리시켜 놓은 서클을 만들 수 있습니다.
  81 Hits www.google.ie  
We hebben Google+ met kringen ontworpen om het gemakkelijk te maken verschillende dingen te delen met verschillende mensen. U kunt dus uw vrienden in één kring plaatsen, uw familie in een andere en uw baas alleen in een kring, net zoals in het echte leven.
Google에서는 서로 다른 사용자와 서로 다른 정보를 쉽게 공유할 수 있도록 서클을 염두에 두고 Google+를 설계했습니다. 따라서 사용자는 현실 세계에서와 마찬가지로 친구들을 위한 서클, 가족을 위한 서클, 그리고 직장 상사만 따로 분리시켜 놓은 서클을 만들 수 있습니다.
  175 Hits www.google.com.vn  
We hebben Google+ met kringen ontworpen om het gemakkelijk te maken verschillende dingen te delen met verschillende mensen. U kunt dus uw vrienden in één kring plaatsen, uw familie in een andere en uw baas alleen in een kring, net zoals in het echte leven.
Google에서는 서로 다른 사용자와 서로 다른 정보를 쉽게 공유할 수 있도록 서클을 염두에 두고 Google+를 설계했습니다. 따라서 사용자는 현실 세계에서와 마찬가지로 친구들을 위한 서클, 가족을 위한 서클, 그리고 직장 상사만 따로 분리시켜 놓은 서클을 만들 수 있습니다.
  108 Hits www.google.no  
We hebben Google+ met kringen ontworpen om het gemakkelijk te maken verschillende dingen te delen met verschillende mensen. U kunt dus uw vrienden in één kring plaatsen, uw familie in een andere en uw baas alleen in een kring, net zoals in het echte leven.
Google에서는 서로 다른 사용자와 서로 다른 정보를 쉽게 공유할 수 있도록 서클을 염두에 두고 Google+를 설계했습니다. 따라서 사용자는 현실 세계에서와 마찬가지로 친구들을 위한 서클, 가족을 위한 서클, 그리고 직장 상사만 따로 분리시켜 놓은 서클을 만들 수 있습니다.
  31 Hits www.google.ci  
We hebben Google+ met kringen ontworpen om het gemakkelijk te maken verschillende dingen te delen met verschillende mensen. U kunt dus uw vrienden in één kring plaatsen, uw familie in een andere en uw baas alleen in een kring, net zoals in het echte leven.
Google에서는 서로 다른 사용자와 서로 다른 정보를 쉽게 공유할 수 있도록 서클을 염두에 두고 Google+를 설계했습니다. 따라서 사용자는 현실 세계에서와 마찬가지로 친구들을 위한 서클, 가족을 위한 서클, 그리고 직장 상사만 따로 분리시켜 놓은 서클을 만들 수 있습니다.
  35 Hits www.google.ro  
We hebben Google+ met kringen ontworpen om het gemakkelijk te maken verschillende dingen te delen met verschillende mensen. U kunt dus uw vrienden in één kring plaatsen, uw familie in een andere en uw baas alleen in een kring, net zoals in het echte leven.
Google에서는 서로 다른 사용자와 서로 다른 정보를 쉽게 공유할 수 있도록 서클을 염두에 두고 Google+를 설계했습니다. 따라서 사용자는 현실 세계에서와 마찬가지로 친구들을 위한 서클, 가족을 위한 서클, 그리고 직장 상사만 따로 분리시켜 놓은 서클을 만들 수 있습니다.
  47 Hits maps.google.sk  
We hebben Google+ met kringen ontworpen om het gemakkelijk te maken verschillende dingen te delen met verschillende mensen. U kunt dus uw vrienden in één kring plaatsen, uw familie in een andere en uw baas alleen in een kring, net zoals in het echte leven.
Google에서는 서로 다른 사용자와 서로 다른 정보를 쉽게 공유할 수 있도록 서클을 염두에 두고 Google+를 설계했습니다. 따라서 사용자는 현실 세계에서와 마찬가지로 친구들을 위한 서클, 가족을 위한 서클, 그리고 직장 상사만 따로 분리시켜 놓은 서클을 만들 수 있습니다.
  183 Hits www.google.co.ke  
We hebben Google+ met kringen ontworpen om het gemakkelijk te maken verschillende dingen te delen met verschillende mensen. U kunt dus uw vrienden in één kring plaatsen, uw familie in een andere en uw baas alleen in een kring, net zoals in het echte leven.
Google에서는 서로 다른 사용자와 서로 다른 정보를 쉽게 공유할 수 있도록 서클을 염두에 두고 Google+를 설계했습니다. 따라서 사용자는 현실 세계에서와 마찬가지로 친구들을 위한 서클, 가족을 위한 서클, 그리고 직장 상사만 따로 분리시켜 놓은 서클을 만들 수 있습니다.
  119 Hits www.google.co.uk  
We hebben Google+ met kringen ontworpen om het gemakkelijk te maken verschillende dingen te delen met verschillende mensen. U kunt dus uw vrienden in één kring plaatsen, uw familie in een andere en uw baas alleen in een kring, net zoals in het echte leven.
Google에서는 서로 다른 사용자와 서로 다른 정보를 쉽게 공유할 수 있도록 서클을 염두에 두고 Google+를 설계했습니다. 따라서 사용자는 현실 세계에서와 마찬가지로 친구들을 위한 서클, 가족을 위한 서클, 그리고 직장 상사만 따로 분리시켜 놓은 서클을 만들 수 있습니다.
  31 Hits maps.google.cz  
We hebben Google+ met kringen ontworpen om het gemakkelijk te maken verschillende dingen te delen met verschillende mensen. U kunt dus uw vrienden in één kring plaatsen, uw familie in een andere en uw baas alleen in een kring, net zoals in het echte leven.
Google에서는 서로 다른 사용자와 서로 다른 정보를 쉽게 공유할 수 있도록 서클을 염두에 두고 Google+를 설계했습니다. 따라서 사용자는 현실 세계에서와 마찬가지로 친구들을 위한 서클, 가족을 위한 서클, 그리고 직장 상사만 따로 분리시켜 놓은 서클을 만들 수 있습니다.
  94 Hits mail.google.com  
We hebben Google+ met kringen ontworpen om het gemakkelijk te maken verschillende dingen te delen met verschillende mensen. U kunt dus uw vrienden in één kring plaatsen, uw familie in een andere en uw baas alleen in een kring, net zoals in het echte leven.
Google에서는 서로 다른 사용자와 서로 다른 정보를 쉽게 공유할 수 있도록 서클을 염두에 두고 Google+를 설계했습니다. 따라서 사용자는 현실 세계에서와 마찬가지로 친구들을 위한 서클, 가족을 위한 서클, 그리고 직장 상사만 따로 분리시켜 놓은 서클을 만들 수 있습니다.
  74 Hits maps.google.pl  
We hebben Google+ met kringen ontworpen om het gemakkelijk te maken verschillende dingen te delen met verschillende mensen. U kunt dus uw vrienden in één kring plaatsen, uw familie in een andere en uw baas alleen in een kring, net zoals in het echte leven.
Google에서는 서로 다른 사용자와 서로 다른 정보를 쉽게 공유할 수 있도록 서클을 염두에 두고 Google+를 설계했습니다. 따라서 사용자는 현실 세계에서와 마찬가지로 친구들을 위한 서클, 가족을 위한 서클, 그리고 직장 상사만 따로 분리시켜 놓은 서클을 만들 수 있습니다.
  119 Hits www.google.co.za  
We hebben Google+ met kringen ontworpen om het gemakkelijk te maken verschillende dingen te delen met verschillende mensen. U kunt dus uw vrienden in één kring plaatsen, uw familie in een andere en uw baas alleen in een kring, net zoals in het echte leven.
Google에서는 서로 다른 사용자와 서로 다른 정보를 쉽게 공유할 수 있도록 서클을 염두에 두고 Google+를 설계했습니다. 따라서 사용자는 현실 세계에서와 마찬가지로 친구들을 위한 서클, 가족을 위한 서클, 그리고 직장 상사만 따로 분리시켜 놓은 서클을 만들 수 있습니다.
  52 Hits maps.google.de  
We hebben Google+ met kringen ontworpen om het gemakkelijk te maken verschillende dingen te delen met verschillende mensen. U kunt dus uw vrienden in één kring plaatsen, uw familie in een andere en uw baas alleen in een kring, net zoals in het echte leven.
Google에서는 서로 다른 사용자와 서로 다른 정보를 쉽게 공유할 수 있도록 서클을 염두에 두고 Google+를 설계했습니다. 따라서 사용자는 현실 세계에서와 마찬가지로 친구들을 위한 서클, 가족을 위한 서클, 그리고 직장 상사만 따로 분리시켜 놓은 서클을 만들 수 있습니다.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Arrow