zwak – Turkish Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      42 Results   18 Domains
  www.euroncap.com  
Zwak
Sınırda
  4 Hits www.omron-healthcare.com  
OMRON Body Composition Monitors sturen een heel zwak stroompje - 50 kHz, 0,5 mA (milli-ampère) door het lichaam.
Cihazımın Elektrot Pedleri yanlışlıkla kağıt mendil ile temas etti. Çıkarılması imkansız gibi gözüküyor, yenilerine ihtiyacım var mı?
  clashroyale.com  
Individueel zijn deze drie aanpassingen misschien niet zo ingrijpend, maar samen zou het effect merkbaar moeten zijn. De elitebarbaren zijn nu beter te hanteren. We wilden ze niet te zwak maken, maar net iets minder krachtig.
Bu üç değişikliğin her biri küçük değişiklikler olsa da, toplam etkileri fark edilir olacak ve Elit Barbarları daha makul hale getirecekler. İstediğimiz şey onları güçsüzleştirmek değil, yalnızca fazla güçlü olmalarını engellemek.
  www.food-info.net  
Alle leeftijdsgroepen zijn vatbaar, maar de symptomen zijn het meest ernstig bij ouderen, zuigelingen en individuen die lichamelijk zwak zijn. AIDS patiënten lopen regelmatig salmonellose op (geschat wordt 20 keer zo vaak als de gewone bevolking) die regelmatig terugkeert.
Bütün yaş grupları buna maruz kalabilir, fakat semptomları yaşlılarda, bebeklerde ve hastalıklı insanlarda daha şiddetlidir. AIDS hastaları salmonellosis'la sıklıkla karşılaşırlar (sağlıklı bireylerle karşılaştırıldığında tahmini 20 kat daha fazla).
  www.info.univ-tours.fr  
BDTLN heeft onderzoeksthema vertegenwoordiging, behandeling, onderhoud en & rsquo; grote data-analyse. Deze gegevens zijn min of meer gestructureerde : zeer gestructureerd voor relationele databases, semi-gestructureerd voor de basis van XML en zwak gestructureerde documenten tekstuele corpus.
BDTLN araştırma tema temsil vardır, kullanma, bakım ve & rsquo; büyük veri analizi. Bu veriler daha fazla veya daha az yapılandırılmış olan : Çok ilişkisel veri tabanları için yapılandırılmış, XML temelleri ve zayıf yapılı dokümanlar metinsel korpus için yarı yapılandırılmış.
  4 Hits www.gran-turismo.com  
Bepaal het gripverlies op natte circuits of aan de buitenkanten van het circuit (zoals de groene zones). Als je Zwak kiest, verlies je minder grip dan je in het echt zou doen. Kies je voor Realistisch, dan wordt de weg erg glad als het regent en verlies je sneller grip aan de zijkanten van het circuit.
Islak yollarda veya pistin dış kısmında (yeşil alanlar vs.) sürüş yaparken kaybedilen kavrama miktarını ayarlar. "Düşük"e ayarlandığında kavrama kaybı gerçek hayattakinden daha az olur. "Gerçekçi" olarak ayarlandığında ise ıslak koşullarda yol çok kaygan olacaktır ve pistin kenarlarında hakimiyeti kaybetmek daha kolay olacaktır.
  convertio.co  
Het wordt gebruikt voor HDTV zenden. Bestaat toegang tot fouten wanneer het signaal zwak is, waardoor een betere synchronisatie van de stroom zorgen. De audio- en videogegevens worden verzonden DVB en ATSC formaten.
AV ile çalışmak için bir protokoldür. Bu medya biçimdir başlangıç ​​akışlarını kapsüller. HDTV yayını için kullanılmaktadır. Sinyal ve böylece akımın daha iyi bir senkronizasyon sağlamak, zayıf olduğunda hataları erişimi vardır. ses ve video veri DVB ve ATSC biçimlerinde iletilir.
  2 Hits www.sera.de  
De grootteverschillen tussen de gekozen vissen mogen niet al te extreem zijn zodat de grotere soorten de kleinere niet als prooi gaan zien. Zwak tot hoogstens middelhard water is voor dit aquarium geschikt.
Güney Amerika'nın geniş Amazon bölgesinden olan çok sayıda renkli balık bir miktar daha yüksek sıcaklıktaki topluluk akvaryumlarında rahatlıkla bir arada muhafaza edilebilir. Daha büyük olan balıkların küçükleri avlamaması için aynı boyutlarda balık seçiniz. Bu akvaryumlar için yumuşaktan maksimum orta sertliğe kadar olan su idealdir. Kısmen yoğun bitki grupları arasında sürüler ve hükümran türlerin yetişmelerini gözlemleyebilmek için yeterli yüzme alanı bırakılmalıdır.
  6 Hits www.nato.int  
Het ontbreekt landen buiten het Euro-Atlantische gebied meestal aan multilaterale ervaring t.a.v. veiligheid en defensie. In het Azië-Pacific gebied bijvoorbeeld, waar de meeste van de nieuwe partners van de NAVO zich bevinden, is multilaterale veiligheidssamenwerking nog steeds zwak of zelfs helemaal afwezig.
NATO’nun çok taraflı niteliği kilit görevi görmektedir. Avrupa-Atlantik bölgesi dışındaki ülkelerin genellikle güvenlik ve savunma konusunda çok taraflı deneyimleri yoktur. Örneğin, NATO’nun yeni ortaklarının yer aldığı Asya-Pasifik bölgesinde çok taraflı güvenlik işbirliği hiç yok değilse de son derece zayıftır. ASEAN Bölgesel Forumu (ARF) sivil olağanüstü hal (afet yardımı) konusundaki ilk müşterek tatbikatını Mayıs 2009’da yaptı. Bölgede çok taraflı planlama ve operasyon daha hala yeni bir fikirdir ve bölge ülkelerinin askeri güçlerinin çok taraflı çalışma deneyimleri çok kısıtlıdır.
  8 Hits www.jbl.de  
Activiteit betekent energiebehoefte en aan deze energiebehoefte moet met een aangepast voer ook worden voldaan anders teren de vissen op hun energiereserve. Veel vijverbezitters moeten dan helaas in het voorjaar constateren dat hun vissen zo zwak uit de winterpauze komen dat ze gevoelig voor ziekte zijn geworden.
At temperatures below 10 °C pond fish mostly retreat into the deeper water layers to slowly come to a rest. Nevertheless it often happens that fish remain active at surface temperatures between 5 and 15 °C (where most measurements are carried out). Activity means energy demand, and this energy needs to be supplied with adequate food. Otherwise the fish have to live from their energy reserves. Unfortunately many pond owners experience that by spring the fish are so weakened from the winter period that they have become very susceptible to illnesses. Spring viraemia is a dreaded phenomenon. Only when the fish cease their activities and more or less lie on the pond ground does their need for food stop completely!
  2 Hits www.eso.org  
De heldere staart ontstaat voornamelijk door stof dat zonlicht reflecteert. In het midden van de foto, net boven de rechter hellingen van Cerro Paranal zie je een groenachtige nevel -coma- rond de kern van komeet C/2012 F6 (Lemmon) gevolgd door een zwak oplichtende staart.

Bu etkileyici fotoÄŸraf, 5 Mart 2013 tarihinde ESO FotoÄŸraf Elçileri’nden biri olan Gabriel Brammer tarafından yakalanmıştır. FotoÄŸraf, çekildiÄŸi sırada güney gökyüzünde hareket eden iki kuyruklu yıldızı ve Paranal Gözlemevi’nin günbatımı manzarasını gözler önüne seriyor. Görüntünün sağında, ufka yakın bölgede, iki kuyruklu yıldızdan en parlağı, büyük ölçüde güneÅŸ ışığını yansıtan tozun oluÅŸturduÄŸu parlak kuyruÄŸuyla C/2011 L4 Kuyruklu Yıldız (Pan-STARRS) öne çıkıyor. Görüntünün ortasında, Cerro Paranal’ın saÄŸ yamacının hemen üzerinde, çekirdeÄŸinin çevresini saran yeÅŸilimsi yıldız bulutu ve diÄŸer kuyruklu yıldıza göre daha sönük kuyruÄŸuyla C/2012 F6 Kuyruklu Yıldız (Lemmon) görülebilir. Kuyruklu yıldızın yeÅŸil rengi, yıldız bulutunda güneÅŸ ışığı ile gazların iyonlaÅŸması sonucunda ortaya çıkıyor. Bu fotoÄŸrafta üçüncü bir kuyruklu yıldız olduÄŸunu düÅŸünebilirsiniz, ancak Lemmon ve Pan-STARRS kuyruklu yıldızları arasında pır pır eden parlak gökcismi, doÄŸru zamanda ve doÄŸru yerde atmosferde yanarken ÅŸans eseri keÅŸfedilen bir göktaşıdır.

Ä°letiÅŸim

Özge A. Uçarcı
Ankara Üniversitesi, ESON Türkiye Ekibi
Ankara, Türkiye
E-posta: ozgeucarci@gmail.com

  ar2006.emcdda.europa.eu  
In een aantal steden zijn crack-cocaïnegebruikers benaderd via straathoekprogramma’s, waarmee wordt geprobeerd in contact te komen met deze groep, die dikwijls beschouwd wordt als een moeilijke groep om mee te werken. Hoewel het bewijs over het geheel genomen betrekkelijk zwak blijft, lijkt uit sommige onderzoeken geconcludeerd te kunnen worden dat meer positieve resultaten niet uitgesloten zijn.
Crack kokain kullanımıyla bağlantılı ağır sağlık sorunları ile sosyal sorunlardan ötürü bu grup için hizmetler geliştirme konusunda, faaliyetler Avrupa’da ciddi bir crack kokain sorunu yaşamış nispeten az sayıda şehirle sınırlı olmasına rağmen, daha fazla deneyim bulunmaktadır. Bir dizi şehirde crack kokain kullanıcıları, genellikle birlikte çalışılması güç olarak görülen bir grupla meşgul olmaya çalışan sosyal hizmet programları tarafından hedef alınmıştır. Genel olarak kanıt esası nispeten zayıf kalmakla beraber, bazı çalışmalar faydaların artabileceğini ileri sürmüştür. Örneğin, Rotterdam’daki yenilikçi bir sosyal hizmet tedavi programına dair bir çalışma (Henskens, 2004, Hollanda ulusal raporundan alınmıştır), geleneksel uyuşturucu hizmetlerine dahil etmenin genellikle zor olduğu bu hasta grubunu tedavi etmekte önemli olduğu gözlemlenen faktörler saptamıştır.