zones – Croatian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      171 Results   59 Domains
  2 Hits dronerules.eu  
You can check the boundaries of controlled zones (CTRs), here.
Gdje mogu naći Zahtjev za posebno korištenje zračnog prostora?
  www.animafest.hr  
Brainless Rabbits live in Rabbitland, a perfect world ordered according to the most successful examples of war zones, ghettos and slums. They are intensively pink, have holes in their heads instead of brains, and they are happy regardless of what happens to them.
Zečevi Bez Mozga žive u Zecozemskoj, savršenom svijetu uređenom prema najuspješnijim primjerima ratnih zona, geta i slamova. Jarko su ružičasti, u glavi umjesto mozga imaju rupu, a sretni su bez obzira na to što im se događa. Oni su najviši stupanj koji je evolucija ikad postigla. Njihova svakodnevica u cijelosti je ispunjena. Zečevi provode dane glasujući na slobodnim i demokratskim izborima, koji se u Zecozemskoj održavaju jednom dnevno, jer Zecozemska je uređena demokracija. Unatoč tome, otkriva se da izbore organiziraju Zle Djevojke samo radi zabave.
  www.istriaexperience.com  
The entire area is designed as a sort of a Mediterranean garden for relaxing and revitalisation, and includes everything that is characteristic for modern wellness centres. Sauna lovers will enjoy the Activ Spa and Zen Spa zones, while guests who want complete enjoyment can try one of the many facial and body care treatments on offer.
Wellness centar Otok prostire se na čak 16.000 kvadratnih metara i jedan je od najvećih wellness centara u Hrvatskoj. Čitav prostor osmišljen je kao svojevrsni mediteranski vrt za opuštanje i revitalizaciju te sadrži sve sadržaje svojstvene modernim wellness centrima. Ljubitelji saune uživat će u Activ Spa i Zen Spa zoni, a gosti željni potpunog uživanja isprobat će jedan od brojnih raspoloživih tretmana za njegu lica i tijela. Osoblje centra iznimno je profesionalno i educirano, a pri tretmanima i masažama koriste se samo proizvodi vrhunske kvalitete.
  www.rovinj.com  
Hydro massage baths, aromatised saunas, massage showers, massages in an open-air Mediterranean garden, relax zones with water beds, face and body treatments, pools… all this is available at the two wellness centres open for visitors which are located within the Island Hotel Istra on the island of Sveti Andrija and within the Hotels Eden sind.
Iako je ovo trebao biti top 10, nakon svih rekreativnih i zabavnih sadržaja jednostavno smo morali dodati i jednu relaksirajuću aktivnost. Hidromasažne kupke, aromatizirane saune, masažni tuševi, masaže u Mediteranskom vrtu na otvorenom, zone opuštanja s vodenim krevetima, tretmani lica i tijela, bazeni… sve je to dostupno u dva najveća wellness centra koji su otvoreni za vanjske posjetitelje, a koji se nalaze u sklopu hotela Island Hotel Istra na otoku Sv. Andrija te u sklopu hotela Eden.
  2 Hits www.viajesalpasado.com  
Everything good is gone and the route shows its most bitter when we have to follow through rocky ending with our first round. Addition, rock zones alternate with soft sand-fech fech, as fine as flour and volatile.
Sve je dobro prošlo, a put pokazuje svoje najviše gorka kad moramo pratiti kroz stjenovite kraj s našom prvom kolu. Dodatak, stijena zone izmjenjuju s mekim pijeskom fech fech, redu kao brašno i nepostojan. Ako ispušu kotači ne uhvate u fech-fech uboda su izloženi ako se pod stijenu i imali smo samo jedan rezervni kotač. Tako, radije zapeti u pijesku i koristiti tanjure u svakoj pekmez umjesto da troši više kotača.
  www.inforovinj.com  
From the direction of the old town of Rovinj, the beach can be reached on foot in about 15 minutes. If you arrive by car you have two parking zones: one is a small parking place located near the Fish Processing Factory Mirna, and the other, slightly larger, next to the rowing club Arupinum.
Plaža Porton biondi nalazi se sjeverno od Rovinja, pored istoimenog Autokampa Porton biondi. Do nje možete stići pješice iz grada za oko 15-ak minuta. Ako dolazite automobilom imate dvije parkirne zona u blizini: prvo je manje parkiralište na naplatu pored hladnjače Tvornice za preradu ribe Mirna, a drugo, nešto veće, nalazi se pored veslačkog kluba Arupinum.
  3 Hits access2eufinance.ec.europa.eu  
The EU is present in crisis zones around the world including Syria, Afghanistan, the occupied Palestinian territories, many parts of Africa, Central and South America and South-East Asia. It also runs relief operations in areas with long-running crises and post-conflict instability.
EU je prisutna u kriznim zonama diljem svijeta, uključujući Siriju, Afganistan, okupirane palestinske teritorije, mnoge dijelove Afrike, Srednju i Južnu Ameriku i jugoistočnu Aziju. Također organizira spasilačke operacije u područjima s dugotrajnim kriznim stanjima i nestabilnim zonama nakon sukoba.
  2 Hits www.bosch.hr  
Modular public address and voice evacuation systems from Bosch facilitate this. They let you make announcements in certain zones only or everywhere at once. Crystal-clear sound quality from a wide range of loudspeakers ensures full coverage and audibility throughout the airport.
Modularni sustavi ozvučenja i govorni sustavi za evakuaciju iz tvrtke Bosch to olakšavaju. Omogućuju vam emitiranje obavijesti samo u određenim područjima ili posvuda istodobno. Zvuk kristalno čiste kvalitete iz velikog broja zvučnika osigurava potpunu pokrivenost i jasno emitiranje obavijesti u svim objektima zračne luke.
  www.camp-rozac.hr  
Large part parcels is with a view to the south side of the island Čiovo. The whole area of the camp is divided into three zones A, B and C. About 50% of units in zone A, and B. Most of the camp is in deep shade and a minor part of the camp is in partial shade.
Veliki dio parcela se nalazi sa pogledom na južnu stranu otoka Čiova. Cijela površina kampa je podijeljena u tri zone A, B i C. Oko 50 % smještajnih jedinica je u zoni A, i B. Veći dio kampa je gustom hladu, a jedan manji dio kampa je u djelomičnom hladu.
  3 Hits www.miottisrl.com  
They are “Flame Retardant” and meet the IEC and EN 45545 fire safety requirements. They can therefore be used in zones 0, 1 and 2 (ex zones 0, 1, 2) and safety zones. The entire product line is certified by Det Norske Veritas (DNV), NEK 606 and Germanischer Lloyd.
Kabeli „Flame Retardant“ ispunjavaju protupožarne sigurnosne zahtjeve prema standardima IEC i EN 45545. Osim toga, oni se mogu upotrebljavati u zonama 0, 1 i 2 (ranije zone 0,1,2) i u sigurnosnim zonama. Ova cijela familija proizvoda posjeduje certifikat Det Norske Veritas (DNV), NEK 606 e Germanischer Lloyd.
  www.romanvlahovic.com  
The project for Zelena Jama, a new residential-business zone in Ljubljana, is part of the process of transformation of old industrial areas into vital urban zones which are necessary for the further urban development.
Projekt za novu stambeno-poslovnu zonu Zelena Jama u Ljubljani dio je procesa transformacije starih industrijskih područja u vitalne prostore ključne za daljnji razvoj grada. Pozicioniranje parcele uz glavni željeznički kolodvor, njena pješačka udaljenost od centra, naslanjanje na jednu od jakih gradskih prometnica i planirana velika gustoća naseljenosti, jasno pokazuju da se radi o lokaciji od velike važnosti za sam grad. Prostor Zelene Jame svojom organizacijom treba proširiti i nadograditi gradski centar, te pružiti model tranformacije industrijske zone u nove prostore kvalitetnog gradskog života. Zelena Jama time postaje ekstenzija gradskog centra.
  5 Hits republicart.net  
Creating so-called autonomous zones - also a carnivalesque hybrid form of social space - as a sphere of uninhibited transgression, where the will to freedom is pleasurably given free rein and social experiments can be tried out without responsibility or risk, promises just as little.
O subverzivnom ucinku uzajamnog prekoracenja granica izmedju polja umjetnosti i politike danas ne moze biti ni govora. Kao sto smo vec spomenuli, granicne linije izmedju ranije autonomno shvacenih sfera kulture, politike i ekonomije u postmoderni su ionako izlozene neprestanim procesima pomicanja. Taj akt dakle prekoracuje granice koje su i same vec stavljene u pokret. Jednako malo obecava stvaranje takozvanih autonomnih zona - takodjer jedne hibridne forme socijalnog prostora, stvorene po uzoru na karneval - kao sfere neobuzdane transgresije u kojoj se volja za slobodom moze s uzitkom artikulirati i u kojoj se razliciti drustveni eksperimenti mogu bez ikakva rizika iskusavati. Svoju privremenu suspenziju danasnji sistem podnosi bolje no ikad prije. On se naime vise ne oslanja na stabilne hijerarhijske strukture, ni na represivni autoritet koji bi se u tom slucaju mogli osjecati izazvanima. Moc, odnosno danas aktualni oblici vladavine, postali su jednako tako fragmentirani, pluralni, hibridni, ukratko fleksibilni, kao i snage koje ih napadaju. [5]
  www.eltor.hr  
Flame reflector was created from a need to design one luminaire with great degree of customization. On track, wall or ceiling, Flame line of luminaires blends seamlessly in space and accentuates the desired zones.
Flame reflektor je nastao iz želje da se osmisli jedno rasvjetno tijelo sa velikim stupnjem prilagođavanja. Da li na traci, zidu ili stropu, Flame linija rasvjetnih tijela savršeno se stapa u prostor te naglašava željene zone u prostoru.
  2 Hits www.ccaahr.lin34.host25.com  
Conducting drone flight operations in controlled airspace is allowed only with a permission from the competent ATC provider. You can check the boundaries of controlled zones (CTRs), here.
Izvođenje letačkih operacija dronovima u kontroliranom zračnom prostoru dozvoljeno je samo uz prethodno odobrenje Hrvatske kontrole zračne plovidbe. Granice kontroliranih zona (CTR) mogu se provjeriti ovdje.
  48 Hits www.feinstaubplakette.at  
Environm.-Zones
Ekološke zone
  3 Hits www.goodyear.eu  
SmartTred Technology features specific tread zones that adjust to road conditions.
Tehnologija ActiveCornerGrip i ActiveBraking poboljšavaju upravljivost kod naglog kočenja i u zavojima.
  7 Hits www.realitica.com  
There is no need for the UPU to work because the Municipality has aligned with the Law of the Republic of Croatia to make UPUs only for tourist zones.
Ne treba raditi UPU, jer je Općina napravila usklađenje sa Zakonom RH da se UPU-i rade samo za turističke zone.
  www.britishcouncil.hr  
Practice zones with e-books to prepare you for the Listening, Reading, Writing and Speaking tests
Video materijale sa savjetima kandidata koji su polagali ispit.
  2 Hits igor.stojakovic.net  
http://gracedavis.wordpress.com/tag/dublin-zones/ – Some random blog with some good info about Dublin
http://gracedavis.wordpress.com/tag/dublin-zones/ – Neki slučajni blog sa dobrim informacijama o Dublinu
  www.msu.hr  
Zones of Contacts - Architecture of Graz and Zagreb
Igor Ruf: Lijepo mi je biti tu
  www.jadran-hoteli.hr  
Camping ground is divided into three zones, A, B and C with zone A closest to the sea line and C farthest from it (up to 50 meters from the sea).
Prostor kampa podijeljen je u tri zone, zone A, B i C, sa zonom A najbliže samom moru pa do zone C, 50 metara od mora, s gornje strane glavne prometnice kampa.
  animafest.hr  
Brainless Rabbits live in Rabbitland, a perfect world ordered according to the most successful examples of war zones, ghettos and slums. They are intensively pink, have holes in their heads instead of brains, and they are happy regardless of what happens to them.
Zečevi Bez Mozga žive u Zecozemskoj, savršenom svijetu uređenom prema najuspješnijim primjerima ratnih zona, geta i slamova. Jarko su ružičasti, u glavi umjesto mozga imaju rupu, a sretni su bez obzira na to što im se događa. Oni su najviši stupanj koji je evolucija ikad postigla. Njihova svakodnevica u cijelosti je ispunjena. Zečevi provode dane glasujući na slobodnim i demokratskim izborima, koji se u Zecozemskoj održavaju jednom dnevno, jer Zecozemska je uređena demokracija. Unatoč tome, otkriva se da izbore organiziraju Zle Djevojke samo radi zabave.
  pp-telascica.hr  
The vegetation of the islands is in an evergreen area, and the islands are not exposed to the strong bura wind and the salt it carries, so there are no significant differences between the northeastern and southwestern shores. However, there are not any major comprehensive forest zones because the area has since ancient times been used for vineyards, olive groves, livestock and more.
Prema pregledu krajobraznih jedinica Hrvatske navedenom u Strategiji i akcijskom planu zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (NSAP) (NN 143/08), područje Parka prirode Telašćica pripada krajobraznoj jedinici Zadarsko-šibenski arhipelag, a predstavlja najrazvedeniji dio hrvatske obale. Otoci su vegetacijski u zimzelenom području, a izmakli su jakoj buri i posolici pa ovdje nema znatnijih razlika između sjeveroistočnih i jugozapadnih obala. Ipak, nema većih cjelovitih šumskih zona jer se prostor od davnina koristio za vinograde, maslinike, stočarstvo i drugo.
  5 Hits eipcp.net  
Creating so-called autonomous zones - also a carnivalesque hybrid form of social space - as a sphere of uninhibited transgression, where the will to freedom is pleasurably given free rein and social experiments can be tried out without responsibility or risk, promises just as little.
O subverzivnom ucinku uzajamnog prekoracenja granica izmedju polja umjetnosti i politike danas ne moze biti ni govora. Kao sto smo vec spomenuli, granicne linije izmedju ranije autonomno shvacenih sfera kulture, politike i ekonomije u postmoderni su ionako izlozene neprestanim procesima pomicanja. Taj akt dakle prekoracuje granice koje su i same vec stavljene u pokret. Jednako malo obecava stvaranje takozvanih autonomnih zona - takodjer jedne hibridne forme socijalnog prostora, stvorene po uzoru na karneval - kao sfere neobuzdane transgresije u kojoj se volja za slobodom moze s uzitkom artikulirati i u kojoj se razliciti drustveni eksperimenti mogu bez ikakva rizika iskusavati. Svoju privremenu suspenziju danasnji sistem podnosi bolje no ikad prije. On se naime vise ne oslanja na stabilne hijerarhijske strukture, ni na represivni autoritet koji bi se u tom slucaju mogli osjecati izazvanima. Moc, odnosno danas aktualni oblici vladavine, postali su jednako tako fragmentirani, pluralni, hibridni, ukratko fleksibilni, kao i snage koje ih napadaju. [5]
  www.bridgat.com  
Alloy bracelet with fold-over clasp Digital and analog dual time zones Multifunction digital watch for businessmen SPECIFICATIONS Type Men’s wristwatch Model 1021 Movement D..
Narukvica od legure s preklopni kopča Digitalni i analogni dvojan vrijeme zona Višefunkcijski digitalni sat za poslovne ljude SPECIFIKACIJE Tip Muški ručni sat Modela 1021 Kretanje ..
  2 Hits www.falkensteiner.com  
Relaxation zones (dark room with waterbeds, wellness garden, relax room)
Finska sauna, parna kupelji, prostori za opuštanje (tamna soba sa vodenim krevetima, wellness vrt, zona za opuštanje)
  www.aromatica.hr  
USE: For the care of dry, sensitive, rough, damaged and cracked skin of hands and feet, and for the care and protection of children’s skin. The cream can be applied without limitation to all parts of the skin (face, thighs, heels, elbows, diaper zones)
PRIMJENA: Za njegu suhe, ispucale, hrapave i oštećene kože ruku, nogu i stopala, te za njegu i zaštitu dječje kože. Krema se može nanosti bez ograničenja na sve dijelove kože (lice, pregibe, pete, laktove, pelensku zonu)
  www.meetcroatia.com  
There are two climate zones; the temperate continental climate, locally the mountainous climate, prevails in the inland, whereas the pleasant Mediterranean climate prevails along the Adriatic coast, with many sunny days, dry and hot summers, mild and moist winters.
Prosječna temperatura u unutrašnjosti se u Siječnju kreće od -1 to 3 stupnja Celzijusa, a u Kolovozu od 22 do 26 stupnjeva C. Prosječna temperatura u obalnom posjasu je u Siječnju od 5 do 10 stupnjeva C, a u Kolovozu od 26 do 30 stupnjeva C.
  2 Hits www.rosalux.rs  
The Zones of Exploitation in Serbia
FETIŠIZAM - HEGEMONIJA - KULTURA
  www.drame.hr  
DOMA: While I was trudging through the deep snow in Lika, my feet all wet, visiting half-dead old people in burnt down villages, the two of you were busy licking erogenous zones! While I was jolting in a jeep, feeling sick, passing through the mine-ridden hinterland of Zadar and freezing in the canyons of Velebit, you two ...Marriage is nothing more but a cage with a beast and a tamer inside!
DOMA:  Muževi nedjeljom popodne spavaju.Prije podne je bio kod mame u bolnici, došao je sav zabrinut  i odmah otišao u svoju sobu. Ne  znam ni da li je danas  nešto pojeo. Njegova mama...nije nimalo dobro. Rekla je da joj na grobu napišemo:„ Zbogom živote, voljela sam te više nego ti mene. Mogla sam ti dati još mnogo, da si ti meni dao  barem još malo.“
1 2 3 4 Arrow