zogeheten – -Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      840 Results   265 Domains
  jac-machines.com  
Dit recept voor een sterk gehydrateerd deeg is geschikt voor zogeheten gecorrigeerde bloem en traditionele bloemsoorten.
Dieses auf einer klassischen Basis beruhende Rezept für einen stark hydrierten Teig eignet sich für so genannte behandelte Mehle wie auch für Traditionsmehle.
Elaborada sobre una base clásica, esta receta de masa fuertemente hidratada sirve para las harinas que llamamos corregidas y para las harinas tradicionales.
  derbg.nl  
Het zogeheten “bruteforcen” van toegang tot systemen
So-called “brute forcing” of access to systems
  26 Hits datasupport.researchdata.nl  
Bij heranalyse van RNA-sequentie data ontdekken onderzoekers(7) zogeheten fusion genes.
While re-analysing RNA-sequence data researchers discover(7) so called fusion genes.
  2 Hits hertzberger.nl  
Hertzberger.nl maakt op deze website gebruik van zogeheten session cookies en van session storage. Session cookies zijn functionele cookies, bedoeld om de website goed te laten werken.
Hertzberger.nl uses so-called session cookies and session storage on this website. Session cookies are functional cookies intended to make the website work properly.
  tapasproject.nl  
de ontwikkeling, ontwerp en productie van zogeheten demonstrators.
the development, design and production of so called demonstrators.
  3 Hits advocatenvooradvocaten.nl  
15 mrt 15 Op 12 maart 2015 heeft het Filippijnse Hooggerechtshof het verzoek voor een zogeheten ‘Writ of Amparo’ van mensenrechtenadvocaat Maria Catherine Dannug–Salucon ingewilligd. Dit is de ...
15 Mar 15 Malheureusement cette page n’est pas disponible en français. Voyez la page ci-dessous pour la version anglaise. On 12 March 2015, the Philippine Court of Appeal ...
15 Mar 15 Desafortunadamente esta página no es disponible en español. Véase la página abajo en ingles. On 12 March 2015, the Philippine Court of Appeal granted the ...
  6 Hits 123optic.com  
Freshlook Dimensions 2 lenzen De Freshlook Dimensions zijn maandelijkse kleurlenzen van de specialist CIBA Vision. Deze zogeheten "enhancers" zijn vooral...Bekijk details
Freshlook Dimensions 2 lenses The Freshlook Dimensions are monthly color lenses from CIBA Vision. These lenses are primarily intended to naturally strengthen light...See details
  8 Hits eo.belspo.be  
Dit programma bestaat uit activiteiten met een veeleer operationeel karakter, de zogeheten programma-elementen
This programme comprises activities with a more operational nature, called 'Programme elements'.
Ce programme comprend des activités de nature plus opérationnelle, appelées ’Programme elements’.
  offoff.be  
Het was zijn bedoeling te experimenteren met een collectieve beleving en met clashes tussen verschillende media, waarbij de ruimte een grote rol speelde. Op die manier werd hij een pionier van de zogeheten
. Son but était d\'expérimenter avec une expérience collective et avec les clashes entre divers médias. Par ce chemin il devint un pionier du soi-disant
  lionkingdom.nl  
Opnieuw een leeuw die te zien is in het Louvre in Parijs. Het betreft een zogeheten rhyton, een ceremoniële drinkbeker in de vorm van een dier of hoorn. Het afgebeelde exemplaar werd waarschijnlijk gebruikt bij ceremoniën ter ere van bepaalde goden.
Again a Louvre Lion, a so-called rhyton in the form of a terra-cotta lion, probably used for libations to certain gods. The liquid was poured in via the back and poured out through the mouth. The manes are painted in brown-black paint.
  2 Hits bmw-motorrad.be  
Deze functie wordt gebruikt om navigatie aan de hand van het tachosignaal en een zogeheten 'gyro' (een magnetisch kompas) mogelijk te maken, zelfs in situaties waarin satellietontvangst niet mogelijk is.
Le Navigator BMW Motorrad ne comprend pas la fonction de navigation à l’estime. Cette fonction permet la navigation là où il n’y a aucune réception satellite en analysant le signal du tachymètre et d’un gyro (boussole magnétique), comme par exemple dans des tunnels.
  alterdesk.com  
Om er zeker van te zijn dat alle communicatie via ons platform veilig verloopt, gebruiken we encryptie in transit en at rest, firewalls, inbraakdetectie- en inbraakpreventiesystemen en identiteitsverificatie. Alterdesk ondersteunt bovendien end-to-end encryptie middels onze zogeheten ‘hyper secure’ conversaties, beveiligd met technologie gebaseerd op het welbekende Signal protocol.
In order to ensure all communication on our platform is secure, we use encryption in transit and at rest, firewalls, intrusion detection and prevention systems and identity verification. Alterdesk also supports end-to-end encryption by ways of our so-called ‘hyper secure’ chats, for which we use technology based on the well-known Signal protocol.
  24 Hits nato.int  
grote operaties zijn, die zich bezighouden met de zogeheten carrouselfraudes, of “ontbrekende handelaar” fraudes,
celui où sont montées les opérations les plus vastes, concerne les fraudes "carrousel", ou les fraudes triangulaires,
las mayores operaciones consisten en los denominados fraudes de carrusel, o de comerciante desaparecido,
le più grandi operazioni abbiano a che fare con le cosiddette frodi “carosello”, o frodi triangolari,
най-големите операции са така-наречените "измами с липсващ търговец" или измами с ДДС,
rozsáhlé machinace s daněmi z přidané hodnoty neboli daňové "kolotoče",
pačios stambiausios operacijos, susijusios su vadinamuoju karuseliniu sukčiavimu,
omhandler de største operasjonene såkalte karusellsvindler, eller manglende næringsdrivendesvindler,
są największe operacje wykorzystujące “karuzelę podatkową” lub „nielegalną ucieczkę
cele mai mari operaţiuni implică aşa-numitele fraude carusel sau fraudele în care comerciantul dispare fără să plătească TVA,
наибольшей ценности для орг. преступности в Европе крупные мошеннические операции
rozsiahle machinácie s daňami z pridanej hodnoty čiže daňové "kolotoče",
največje operacije povezane s tako imenovanimi davčnimi vrtiljaki ali izginulimi podjetniki,
suç örgütlerine en fazla para getiren faaliyetin "carousel fraud" olarak adlandırılan,
norit operācijās, kas nodarbojas ar tā saukto "karuseļa" krāpšanu jeb krāpšanu bez pārdevēja,
  14 Hits apollyon.nl  
In ons uitgebreide assortiment glazen, acryl en keramiek bongs kun je ook een keuze maken uit wel hele speciale bongs die het roken extra sfeervol en trippy maken. In de voet van deze zogeheten lichtbongs zitten namelijk LED lampjes verwerkt die iedere keer wisselen van kleur en de rook in de bong veranderen in een psychedelisch schouwspel.
In our extensive range of glass, acrylic and ceramic bongs you can choose from a sellection of very special bongs for an additional atmospheric and trippy smoking experience. At the foot of these so-called light-bongs sit a circle of LED lights that changes color. When the bong is filled with water and smoke you will enjoy a psychedelic light spectacle.
  8 Hits tbm.tudelft.nl  
Samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu bouwt TU Delft postdoc Sander van Cranenburgh het zogeheten Landelijk Model Systeem voor mobiliteitsanalyses opnieuw op, maar dan met spijtmodellen in plaats van nutsmodellen.
TU Delft postdoc Sander van Cranenburgh is working together with the Ministry of Infrastructure and the Environment on rebuilding the so-called National Model System for mobility analysis, using regret models instead of utility models. The results could have an impact on the development of transport policy (whether or not road user charges are a good idea, for example) and are therefore of major relevance to society.
  soilecology.eu  
Zo is het ingraven van theezakjes onder bodemonderzoekers inmiddels gemeengoed. Zij gebruiken de afbraaksnelheid van zakjes groene thee (snelle afbraak) en rooibosthee (trage afbraak) om de zogeheten tea bag index te berekenen.
The basic idea behind this test does exist already for years. For instance, burring tea bags is already common sense among soil ecologists for years. There is even a clear scientific methods paper describing the exact procedure. Up to now already dozens of scientific papers that use this method are are written.
  5 Hits jemako.com  
In dit verband respecteren wij de instellingen van de zogeheten "DNT-Header" (Do not Track Header) die u kunt terugvinden in de privacyinstellingen van de gebruikte browser.
In this context, we respect the settings of the so-called DNT header (Do Not Track header). These are to be found in the privacy settings of all common browsers.
Dans ce contexte, nous respectons les paramètres de l'en-tête DNT (en-tête Do Not Track). Ceux-ci peuvent être trouvés dans les paramètres de confidentialité de tous les navigateurs courants.
A tal proposito, rispettiamo l'impostazione del cosiddetto DNT-Header (Do not Track Header), funzione disponibile nelle impostazioni di protezione dei dati dei browser più comuni.
  2 Hits copernica.com  
Het is makkelijk om toegang te verkrijgen tot de API. Met een zogeheten 'acces key' en een paar regels aan code, kan je direct gebruiken maken van de API.
It's easy to access the API. With the access key and a few lines of code, you're up and running to make your first calls.
  3 Hits donkervoort.com  
Dat Donkervoorts waardevast zijn, en dus een lage afschrijving kennen, is inmiddels een vast gegeven. Bovendien komt het voor dat een Donkervoort (door zijn speciale features of editie) na verloop van tijd een zogeheten ‘collectors item’ wordt en zelfs in waarde stijgt.
It is now a given that Donkervoorts retain value and therefore have low depreciation. In addition, it is the case that Donkervoorts (thanks to the special features or edition) become collectors items over time and may, in fact, increase in value. You can benefit from this from day one with Donkervoort Financial Services.
  9 Hits rabobank.com  
Om de medezeggenschapstaak goed uit te kunnen uitvoeren, overlegt de ondernemingsraad met de directievoorzitter tijdens zogeheten overlegvergaderingen. Ten minste tweemaal per jaar wordt er in een overlegvergadering gesproken over de algemene gang van zaken.
In order to carry out its employee representation responsibility effectively, the works council consults with the Chairman of the Board of Directors at so-called consultation meetings. General developments are discussed at least twice a year during a consultation meeting. This meeting is always attended by the local Supervisory Board or a delegation representing it.
  3 Hits dutchdesignawards.nl  
IPKW heeft Klaas Kuiken en Luuk Wiehink – designers en huurders – benaderd voor de ontwikkeling van een serie meubels voor het interieur van IPKW’s nieuwe parkrestaurant. Bij de totstandkoming van de zogeheten IPKW-Collectie die daaruit voortkwam, is louter gebruikgemaakt van restmaterialen.
Both designers and industry are accommodated in the Industrial Park Kleefse Waard (IPKW). Designers are actively linked to the manufacturing industry here. IPKW has approached Klaas Kuiken and Luuk Wiehink – designers and tenants – about developing a series of furniture for the interior of IPKW’s new restaurant. Only waste materials were used for the creation of the so-called IPKW Collection that resulted from this.
  reflex.raadvst-consetat.be  
Koninklijk besluit van 30 december 1977 tot toekenning van een zogeheten "weddeschaal van geselecteerde" aan sommige personeelsleden van het Ministerie van Economische Zaken die voor examens voor verhoging in graad tot rang 22 geslaagd zijn
Arrêté royal du 30 décembre 1977 attribuant une échelle de traitements, dite de "sélectionné", à certains agents du Ministère des Affaires économiques, lauréats des examens d'avancement de grade du rang 22
  tour.boijmans.nl  
De kostbare drinkschaal is gemaakt door Christiaen van Vianen, een telg uit de beroemde Utrechtse zilversmedenfamilie. In het voetstuk van de tazza is de wijngod Bacchus te herkennen. De god zit op een zogeheten ‘kwabornament’, een organisch gevormd siermotief dat bedacht is door Christiaens oom Paulus van Vianen.
Daniel George van Beuningen, the Rotterdam port magnate from whom the museum derives part of its name, was one of those who established the Museum Boijmans Van Beuningen Foundation in 1939. This silver-gilt tazza was among his earliest gifts to the Foundation. The valuable drinking vessel was made by Christiaen van Vianen, a member of a famous family of silversmiths in Utrecht. Bacchus, god of wine, appears on the foot of the tazza, sitting on what is known as an auricular ornament, an organic decorative motif conceived by Christiaen’s uncle, Paulus van Vianen.
  2 Hits ekvandoorne.com  
Op grond van de Wet Personen van Surinaamse Afkomst mogen personen die niet de Surinaamse nationaliteit bezitten, maar wel zijn geboren in Suriname of ten minste één (groot)ouder hebben die daar is geboren, tot maximaal één jaar na aankomst, wonen en werken in Suriname zonder in het bezit te zijn van een werk- en/ of verblijfsvergunning. Deze personen kunnen een zogeheten PSA-status aanvragen, op grond waarvan zij bepaalde rechten verwerven en worden vrijgesteld van de hiervoor bedoelde vergunningsverplichtingen.
Pursuant to the Persons of Suriname Descent Act, people who do not have the Suriname nationality, but have been born in Suriname or have at least one (grand)parent born there, can live and work in Suriname up to a maximum of one year upon arrival without having a work and/or residence permit. These persons can apply for so-called PSA status which enables them to acquire certain rights and exempts them from aforementioned permit obligations.
  17 Hits e-justice.europa.eu  
In december 2009 hebben de lidstaten een nieuw meerjarenprogramma aangenomen, waarin de prioriteiten voor de komende vijf jaar worden genoemd voor wat betreft de totstandbrenging van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, het zogeheten
En diciembre de 2009, los Estados miembros aprobaron un nuevo programa plurianual que define las prioridades para los próximos cinco años en lo tocante a la construcción del espacio de libertad, seguridad y justicia, titulado
Τον Δεκέμβριο του 2009, τα κράτη μέλη ενέκριναν ένα νέο πολυετές πρόγραμμα στο οποίο καθορίζονται οι προτεραιότητες για την επόμενη πενταετία όσον αφορά την οικοδόμηση του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, με τίτλο
W grudniu 2009 r. państwa członkowskie przyjęły nowy program wieloletni określający priorytetowe zadania na następne pięć lat w zakresie budowanie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, określany jako
În decembrie 2009, statele membre au adoptat un nou program multianual care definește prioritățile pentru următorii cinci ani în ceea ce privește crearea spațiului de libertate, securitate și justiție, intitulat
F'Diċembru 2009, l-Istati Membri addottaw programm ġdid multiannwali li ddefinixxa l-prijoritajiet għall-ħames snin li ġejjin li jirrigwardaw il-ħolqien ta' żona tal-libertà, tas-sigurtà u tal-ġustizzja, msejjaħ Il-
  9 Hits rabobank.be  
De gegevens van zogeheten ‘US Persons’ (o.m. rekeninggegevens) moeten doorgegeven worden aan de Belgische belastingadministratie. Die rapporteert vervolgens aan de Amerikaanse belastingdienst (IRS).
Les données des dites ‘US Persons’ (entre-autres les données de comptes) doivent être transmises à l'administration fiscale belge, qui les communique ensuite au fisc américain (IRS).
  2 Hits economie.fgov.be  
De sectorale afwijking geldt enkel voor zogeheten “erkende diamantvennootschappen”.
Cette dérogation sectorielle s’applique uniquement aux « sociétés diamantaires agréées ».
  albushotel.com  
Elk jaar, bedekken de iepen van Amsterdam de straten met een deken van bloesem bladeren. De zogeheten ‘lente sneeuw’ is een waar lentefeest geworden.
Every year, Amsterdam’s elm trees scatter the city’s streets with a blanket of blossom. This has come to be known as ‘spring snow’. A true celebration of spring!
  indaver.be  
Indaver werkt ook aan energieclusters vanuit de vestiging in Antwerpen, waar industrieel en gevaarlijk afval thermisch wordt verwerkt. Indaver onderzoekt hoe zij de warmteoverschotten nuttig kan toepassen voor industriële bedrijven en voor woonwijken, de zogeheten district heating, onder andere in Stabroek of Hoevenen.
Indaver is also working on energy clusters from its plant in Antwerp, where industrial and hazardous waste is thermally treated. Indaver is investigating how it can put heat surpluses to beneficial use for industrial companies and residential areas (a.k.a. district heating) in Stabroek and Hoevenen, among others.
  2 Hits 3me.tudelft.nl  
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft 89 jonge, recent gepromoveerde wetenschappers, waaronder dus Lucia Nicola, een zogeheten Veni-subsidie toegekend. Hiermee kan een onderzoeker drie jaar lang onderzoek doen en ideeën ontwikkelen.
This year, the Dutch Organisation for Scientific Research has awarded 89 Veni grants to young, recent science doctorates, including Lucia Nicola. This funding enables the recipients to conduct research and work on developing their theories for a period of three years.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Arrow